TATD 22 Yaşında


                          

 

Türkiye Acil Tıp Derneği 22 Yaşında,

Değerli meslektaşlarımız, ülkemizde Acil Tıp Uzmanlığının bir ana dal olarak kabulünün hemen arkasından 25 Mayıs 1995 yılında kurulan ilk Acil Tıp Uzmanlık Derneği olan Türkiye Acil Tıp Derneği 22 yılını geride bıraktı.

Yeni kurulan bir uzmanlık alanının çok sayıda ihtiyacı vardı. Ülkede acil servislerin malzeme ve mimari standardizasyonu istenen seviyede değildi. Acil servis girdi, işleyiş ve çıktı süreçleri ile ilgili yazılı belge ve mevzuat çok az sayıda idi. Öncelikle bu alanlara el atıldı. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla uzun yıllar olan ortak çalışmalarımız sonucunda 22 yıl öncesine oranla çok önemli değişimler yaşandı. Acil Servislerin Standardizasyonu başlığı ile hazırlanan metin TATD tarafından üretildi ve bunun hayata geçirilmesi için çok yoğun uğraşlar verildi. Acil sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmayı amaçlayan tüm bu gelişmelerin her bir köşe taşında Türkiye Acil Tıp Derneği’nin çok önemli katkıları oldu.

Bir taraftan acil sağlık hizmetlerinin sunumunun kalitesi arttırılmaya çalışılırken, diğer taraftan yeni doğmuş bir uzmanlık alanının uzmanlık eğitimi ile ilgili de standartlara ihtiyaç olduğu gerçeği ile bu alanda da yoğun bir çaba sarf edildi. Acil Tıp Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantıları ile o yıllarda Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi veren tüm kurumların öğretim üyeleri ile müfredat, ölçme değerlendirme, eğitim süresi, görev tanımları, eğitim hedefleri, rotasyon hedefleri, asistan karnesi gibi bir çok konuyu içeren “Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Kılavuzu” yayımlandı ve uzmanlık eğitimi veren tüm kurumlar, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu ile paylaşıldı.

Her yıl onlarca Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinliği aracılığı ile acil tıp asistan ve uzmanlarımızın güncel bilgi ve beceri düzeylerini arttırmalarına katkı sağlandı. Yılda sadece 1 kongre yapan bir dernek olmak yerine komisyonları ve çalışma grupları ile tüm üyelerine ulaşmayı kendine hedef edindi ve 22 yıldır da bu hedefinde gönüllülük ilkesi doğrultusunda çalışmaya devam etmektedir.

 

Türkiye Acil Tıp Derneği ilk olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. TATD aynı zamanda bir okuldur. Şu anda farklı dernek ya da sivil toplum örgütlerinde, eğitim kurumlarında ve hastanelerde, yönetici ve eğitici kimliği ile hizmet veren acil tıp uzmanlığının ve acil sağlık bakımının geliştirilmesi için uğraşan çok sayıda meslektaşımız geçmiş yıllarda bu çatı altında çalışmışlardır.

Hem acil sağlık hizmetlerinin sunumunda hem de uzmanlık eğitiminin tüm basamaklarında daha almamız gereken çok yol olduğu ortadadır. Her geçen gün üye sayısını artıran, gönüllü olarak çalışan asistan ve uzmanları ile büyüyen bir dernek olmak ve bunu 22 yıldır aynı başarı ile sürdürmek gerçek bir başarı öyküsüdür. Emeği olan tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, nice yaşlara hep beraber girmeyi diliyoruz.

 

Prof. Dr. Yıldıray ÇETE

Türkiye Acil Tıp Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı

Paylaş Paylaş