Temel USG Kursu, Sivas


  • 7 October 2017 - 8 October 2017
  • Etkinlik
  • 388

1. Gün

09.00 – 09.45

Ultrason Cihazının Tanıtılması, görüntüleme prensipleri

Özgür Çevrim

09.45 – 10.00

Kahve Arası

 

10.00 – 10.30

Extended-FAST

A. Burak Oğuz

10.30 – 11.00

Üriner Sistem Ultrasonografisi

Behnan Gülünay

11.00 – 11.15

Kahve Arası

 

11.15 – 12.00

Hepatobiliyer Ultrasonografi

Mehmet Ali Aslaner

12.00 – 13.00

Yemek Arası

 

13.00 – 17.00

Pratik:
Extended-FAST
Hepatobiliyer Ultrasonografi
Üriner Sistem Ultrasonografisi

Tüm Eğitmenler

2. Gün

09.00 – 09.45

Odaklanmış Ekokardiyografi

Özgür Çevrim

09.45 – 10.00

Kahve Arası

 

10.00 – 10.45

Aorta Ultrasonografisi

A. Burak Oğuz

10.45 – 11.00

Kahve Arası

 

11.00 – 11.30

Girişimsel Ultrasonografi

Behnan Gülünay

11.30 – 12.00

Diğer Kullanım Alanları

Mehmet Ali Aslaner

12.00 – 13.00

Yemek Arası

 

13.00 – 17.00

Pratik:
Odaklanmış Ekokardiyografi
Abdominal Aorta Ultrasonografisi
Girişimsel Ultrasonografi
Diğer Kullanım Alanları ve DVT

Tüm Eğitmenler

Share Share