Makale Yazma Kursu, İstanbul


  • 6 Haziran 2020 - 7 Haziran 2020
  • Etkinlik
  • 560

Klinisyenler için

Makale Yazma Kursu

 

ATAK Başkanı: Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

ATAK Genel Sekreteri: Doç. Dr. Gökhan Aksel

Kurs Koordinatörü: Doç. Dr. Gökhan Aksel, Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Diğer Eğitmenler: Prof. Dr. Murat Pekdemir, Prof. Dr. Ersin Aksay, Prof. Dr. Süleyman Türedi, Prof. Dr. Murat Ersel, Prof. Dr. Orhan Çınar, Doç. Dr. Nurettin Özgür Doğan

 

Kursun Amacı

Bu kursumuz özellikle “Araştırma Planlama” ve “Temel İstatistik-1” kurslarımızı alan kursiyerlerimizin elde ettikleri verileri etkin, sistematik ve bilimsel bir şekilde nasıl raporlayacaklarını öğrenmelerine odaklanmaktadır. “IMRAD” protokolüne uygun şekilde makale yazımının nasıl yapılacağının anlatılmasının yanında bir makalenin diğer önemli bileşenleri olan “cover letter”, “title page” benzeri ek belgelerin hazırlanması, yazının dergiye yüklenmesi öncesinde intihal kontrollerinin yapılması, makale yazımını kolaylaştıran özellikle referans yazımı programlarının kullanılması ve sistematik literatür taramasının nasıl yapılması gerektiği gibi önemli başlıklarda kursumuzun öğrenim hedefleri arasında yer almaktadır.

 

Kurs Planı

Kursumuz iki gün boyunca sabah 09:00’da başlayıp öğleden sonra 17:00’de bitecek şekilde planlanmıştır. Kursun yarısı teorik yarısı pratik şeklindedir.

 

Katılım Şartları

Acil Tıp Uzman ve Asistanları %80, Diğer branşlar %20 olacak şekilde kotalar belirlenmiştir. Kesin bir kural olmamakla birlikte kurstan ideal olarak yararlanmak için sırasıyla “Araştırma Planlama” ve “Temel İstatistik-1” kurslarının alınmış olması gerekmektedir.

 

Katılımcı sayısı ve Oturma Düzeni

Bu kursun oturma düzeni U düzenidir. İdeal katılımcı sayısı eğitimci başına 5 kişi olacak şekilde 30 kişidir.

 

Kursa nasıl kayıt yaptırırım?

Ön kayıt yaptıranlara kayıtlar alınmaya başlandığında kesin kayıt için e-posta ile kayıt ücreti ödeme linki gönderilecektir. Ödemesini belirtilen süre içinde tamamlayanların kayıtları onaylanacaktır. Kaydını tamamlamayanlar yerine belirtilen süre sonunda yedek listeden kursiyer davet edilecektir.

 

Kurs fiyatı ve dahil olanlar: Kurs ücreti 1000 liradır.

  • Sabah Kahvaltıları
  • Öğle yemeği
  • Gün için sınırsız sıcak soğuk içecek ve tatlı-tuzlu ikramlar
  • Defter, kalem ve TATD ATAK Kupası
  • İsme özel hazırlanmış sunum ve veri dosyalarının bulunduğu USB
  • Kursa özel online sunum ve veri dosyaları klasörü
  • Kursa özel Whatsapp iletişim grubu

 

Getirilmesi gerekenler

İnternete kablosuz bağlanabilen bir dizüstü bilgisayar getirmeniz gerekmektedir.

 

PROGRAM

1. Gün

SAAT

KONU

SUNUMU YAPAN

08.30-09.00

–KAHVALTI–

09.00-09.30

Açılış-Kurs tanıtımı

 

09.30-10.00

Akademik makale türleri

 

10.00-10.30

Makale yazma kılavuzları: STARD kılavuzu, CONSORT Kılavuzu, STROBE kılavuzu ve diğerleri

 

10.30-11.00

–KAHVE MOLASI–

11.00-11.45

Makalenin temel çatısının yazılması: IMRAD-1:

Giriş-Metot

 

11.45-12.30

Makalenin temel çatısının yazılması: IMRAD-2:

Bulgular-Tartışma-Sonuç

 

12.30-13.30

–ÖĞLE ARASI–

13.30-14.00

Makalenin diğer önemli bileşenleri:

Akılcı başlık seçimi, Özet, Anahtar kelimeler,
Cover Letter, Title Page, Teşekkür, Yazar bilgileri

 

14.00-15.00

PRATİK: Araştırma makalesi örnekleri;

İyi ve yetersiz örnekler

 

15.00-15.30

–KAHVE MOLASI–

15.30-17.30

PRATİK: Araştırma makalesi yazma

 

 

2. Gün

SAAT

KONU

SUNUMU YAPAN

08.30-09.00

–KAHVALTI–

09.00-09.45

Literatür tarama:

PubMed, WoS

 

09.45-10.30

PRATİK: Literatür tarama

 

10.30-11.00

–KAHVE MOLASI–

11.00-11.30

Referans yazım tipleri ve referans yönetim programları:
EndNote, Mendeley, Office-Word

 

11.30-12.30

PRATİK: Referans yazımı

 

12.30-13.30

–ÖĞLE ARASI–

13.30-14.00

Son Kontroller:

Etik kurallar, Plagiarism tarama: Ithenticate, Viper.

 

14.00-14.30

Uygun dergi seçimi ve makalenin dergiye başvuru süreci:

 

14.30-15.00

Revizyon mektubu yazma:
Makalem neden reddedildi

 

 

15.00-15.30

–KAHVE MOLASI–

15.30-16.00

Olgu sunumu yazımı: CARE kılavuzu

 

16.00-17.00

PRATİK: Olgu sunumu yazımı

 

 

 

Paylaş Paylaş