Acil Tıpta Asistan Oryantasyon Eğitimi, İstanbul

TATD | Acil Tıpta Asistan Oryantasyon Eğitimi, İstanbul 30 OCAK 2020 09:00-9:30 Kayıt- Açılış   09:30 - 10:00 Türkiye ve Dünyada Acil Tıp Prof. Dr. Arzu Denizbaşı Altınok 10:10 -

Tarih: 30.01.2020 - 01.02.2020

Yer: SBÜ Fatih Sultan Mehmet EAH30 OCAK 2020

09:00-9:30

Kayıt- Açılış

 

09:30 - 10:00

Türkiye ve Dünyada Acil Tıp

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı Altınok

10:10 - 10:50

Acil Tıp Hekiminin Genel Özellikleri

Prof. Dr. Özlem Güneysel

 11:00 - 11:40

Acilde sık karşılaşılan semptomlar, triyajı ve kırmızı bayrakları

Prof. Dr. Niyazi Özüçelik

13:00 - 13:30

Acil Servis Hekimin Adli Sorumlulukları

Prof. Dr. Serkan Yılmaz

 

 

13:40 - 14:20

Acil Tıpta Bilgiye Erişim

 

Basılı kaynaklar ve Web Tabanlı Bilgiye Erişim

Doç. Dr. Gökhan Aksel

 

14:30- 15:10

Temel & İleri Kardiyak Yaşam Desteği

 

Uz. Dr. Özgür Dikme

 

 

 

15:20 - 17:30

 

PRATİK UYGULAMA (2 grup)

 

-   TYD

 

-   İKYD

Uz. Dr. Özgür Dikme

Uz. Dr. Burcu Azapoğlu Kaymak

31 OCAK 2020

09:00 - 09:40

Kritik hasta yönetimi, kritik hastada karar verme

Prof. Dr. Özge Ecmel Onur

10:00 - 10:40

Temel EKG değerlendirme prensipleri

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Açıksarı

11:00 - 11:40

Sık karşılaşılan ritim bozuklukları

Uz. Dr. Cem Ayan

13:00 - 13:40

AKS’lar (EKG, risk skorlamaları ve yönetim)

Uz. Dr. Emre Şancı

14:00 - 14:40

Acil Tıp Asistanı ve Wellness

Uz. Dr. Ebru Ünal Akoğlu

15:00 - 17:30

PRATİK UYGULAMA (3 grup)

 

-EKG Yorumlama

 

-Ritim tanıma

 

-MI EKG pratiği

Başasistan Fatma Sarı Doğan

Uz. Dr. Mehmet Koçak

Uz. Dr. Emre Şancı

1 ŞUBAT 2020

09:00 - 09:40

Travma Hastasına Genel Yaklaşım

Doç. Dr. Erdem Çevik

10:00 - 10:40

Travma grafileri ve Beyin BT yorumlama

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğul Altınbilek

11:00 - 11:40

Acil Tıp Asistanı ve İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali Altuncı

13:00 - 13:40

Kan Gazı Değerlendirmesi

Başasistan Fatma Sarı Doğan

14:00 - 14:40

Havayolu Açma Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi Barış Murat Ayvacı

15:00 - 17:30

PRATİK UYGULAMA (3 grup)

 

-   Travma grafileri ve Beyin BT yorumlama

 

-   Havayolu Açma Teknikleri

 

-   Örneklerle kan gazı yorumlama

Dr. Öğr. Üyesi Barış Murat Ayvacı

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğul Altınbilek

Başasistan Fatma Sarı Doğan