Sadece Gripsiniz…


 

Son zamanlarda artan üst solunum yolları enfeksiyonları nedeni ile acil servislere başvurularda ciddi artışlar gözlenmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre de tespit edilen üst solunum yolu enfeksiyonları olguları olağan olgular olarak tespit edilmiş olup, olağandışı salgın durumu şu anda ülkemizde görülmemektedir.

Vatandaşlarımızın halsizlik, kırgınlık, nezle, hafif ateş gibi durumlarda şikayetlerini hafifletmek için bol sıvı tüketmek, istirahat etmek, küçük çocuklarla temastan kaçınmak, el yıkamaya özen göstermek, öksürme esnasında mendil kullanmak ve ağız ve burunu kapatmak bulaşıcılığı önlemek ve iyileşme açısından yeterli olacaktır. Altta yatan ciddi, kronik hastalığı olan, bebek yaş grubu ya da 65 yaş üstü gibi risk grubu altında ki hastalar dışında acil servislere başvurulmasına gerek yoktur.

Mevsimsel grip olarak adlandırılan bu olgularda antibiyotik kullanımının da yeri yoktur. Kontrol altına alınamayan ateş, bilinç bozukluğu, nefes darlığı gibi durumlarda acil servislere başvuru yapılması önerilmektedir. Yukarıda bahsedilen şikayetlerle acil servise başvuran ve riskli grupta olmayan hastalarda serum ya da enjeksiyon uygulamalarının rutin tedavide yeri olmadığı gibi acil servislerde aşırı hasta yükü oluşmasına da sebep olmakta, gerçek acil hastaların da takiplerinde aksamalara neden olmaktadır.

#sadecegripsiniz

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkiye Acil Tıp Derneği
Yönetim Kurulu

 

Paylaş Paylaş