Geriatrik Aciller Kursu


Bağlı Olduğu Çalışma Grubu: Geriatrik Acil Tıp Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Başkanı: Özlem Köksal
Kurs Genel Koordinatörü: Canan Akman
Kurs Tipi: Yüz yüze / Online / Hibrit / Offline
Kurs Süresi: 1 gün

Kursun Amaçları
Dünya’da ve Türkiye’de yaşam süresi uzamakta ve yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Kursun temel amacı; özel bir grup olan yaşlı hastalar hakkında farkındalık yaratmak, geriatrik aciller konusunda bilgi ve becerilerimizi artırmaktır. Aynı zamanda yaşlı hastaların hastalık belirtileri gençlerden farklı olabilir, acil serviste atipik başvuruların ayırıcı tanısını yapabilmek ve yönetimsel algoritmaları öğrenmek için geliştirilmeye uygun bir kurstur.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil tıp asistanı, acil tıp uzmanı ve acil serviste görev alan hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

  • Yaşlı hastada travma ve istismar
  • Yaşlı hastada mental durum ve davranış değişiklikleri
  • Yaşlı hastada atipik başvurular ve tuzaklar
  • Yaşlı hastada ağrı yönetimi
  • Yaşlı hastalarda olgu örnekli çözümlemeler
  • Yaşlı hastalarda girişimsel işlemler
  • Geriatrik Aciller Güncellemesi: Kahoot

 

Paylaş Paylaş