Akademik Gelişim Kursları – 1. Kur


Bağlı Olduğu Komite: Acil Tıp Akademisi (ATAK)
Komite Başkanı: Şeref Kerem Çorbacıoğlu
Kurs Genel Koordinatörü: Haldun Akoğlu
Kurs Tipi: Offline
Kurs Süresi: 2 ay

Kursun Amaçları
Araştırma Komitesinin “dernek üyelerinin araştırma ve yayın becerilerinin geliştirilmesi ve araştırma alanında derneğin gelecek vizyonuna uygun liderler yetiştirilmesi” amaçlarına uygun şekilde genç Acil Tıp hekimlerinin araştırma konusu bulmadan, planlamaya, makale yazımından, grafik hazırlamaya, etik ve yasal sorumluluklardan, makale değerlendirme sürecine ve revizyonlara bir bütün şeklinde doğru yayın hazırlama becerisi kazandırma amacıyla bir kurs serisi planlanmıştır.

Bu amaçla online olarak hazırlanıp sunulmak üzere, Araştırma Planlama, Makale Yazma, Makale Gönderme, Makale Değerlendirme (Critical Appraisal) ve Makale Okuma kursları planlanmış ve toplamda 150 konu başlığını içeren bir içerik planı hazırlanmıştır.

Bu başlıklardan 50 tanesi 1.set olarak Aralık 2021-Mart 2022 döneminde yayına alınacak şekilde düzenlenmiştir. Bu set için Araştırma Planlama, Makale Yazma ve Makale Gönderme kurslarına ait konuların %70’i seçilmiştir. Makale değerlendirme kursuna ait sadece genel giriş bilgisi eklenmiş, makale okuma kursuna ait içerikler ileriki planlara aktarılmıştır. Bu 1.set bit bütün olarak online satışa sunulması hedeflenmiştir. Kursların planlanan içerikleri tamamlandıkça ayrı kurslar olarak satışının yapılması planlanmıştır.

Kursun Hedef Kitlesi
Kurs, araştırma biliminin temellerini öğrenmek isteyen tüm klinik branş ve kıdemlerden hekimler için uygundur.

Kurs Sunum Başlıkları

  • Temel Araştırma Bilgisi
  • Araştırma Yöntemleri
  • Etik ve Mevzuat
  • Makale Bölümleri
  • Makale Ekleri
  • Makale Yükleme
  • Makalenin Değerlendirilme Süreci

 

Paylaş Paylaş