Anasayfa Haber ve Duyuru Yeni Rotasyon Çizelgesi Nasıl Uygulanacak?

Yeni Rotasyon Çizelgesi Nasıl Uygulanacak?

by Ozan Konrot
0 comment

Değerli Meslektaşlarımız,

Tıpta ve Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatlarının oluşturulması ve geliştirilmesinde ve rotasyonların belirlenmesinde her bir uzmanlık ana alanı için TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi) Komisyonları kurulmuştur. 

Acil Tıp TUKMOS Komisyonu son 2 yıla yaklaşan çalışmaları ile Acil Tıp Rotasyonlarında ve eğitim standartlarında bir takım değişiklikler yapmış ve bu değişiklikler TUK tarafından değerlendirilip kabul edilmiştir. Ancak henüz resmi onay çıkmamış olup, bürokratik süreçlerin tamamlanmasını takiben önümüzdeki bir kaç günde resmi olarak hayata geçecektir. Resmi onaydan sonra rotasyonlar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir. 

Tıpta uzmanlık öğrencilerinin rotasyonlarının önümüzdeki dönem nasıl düzenlenmesi gerektiği ile ilgili derneğimize çok sayıda başvuru olmuştur. Bu nedenle bir açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

Ekli belgede göreceğiniz gibi 21-23/06/2010 tarih ve 82 karar numaralı Tıpta Uzmanlık Kararının ilk sayfası sürecin nasıl işleyeceğini tanımlamaktadır.

  1. Tıpta uzmanlık eğitimine devam eden mevcut uzmanlık öğrencilerine, bu değişiklikler anabilim dalı başkanı ya da eğitim sorumlusu tarafından duyurulur. 
  2. Eski düzenlemeye göre rotasyonlarına devam etmek isteyen uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi süresince eskisi gibi yine 13 aylık rotasyonlarını tamamlamak zorundadırlar
  3. Yeni düzenlemeye göre rotasyonlarını yapmak isteyen tıpta uzmanlık öğrencileri anabilim dalı ya da acil tıp kliniği başkanlıklarına dilekçe ile bu taleplerini yazılı olarak verirler. 
  4. Anabilim dalları bu dilekçeleri anabilim dalı ya da acil tıp kliniğinin “uygundur” üst yazısı ile kurum yönetimine bildirir. 
  5. Bu bildirimden sonra tıpta uzmanlık öğrencilerinin rotasyonları artık yeni düzenlemeye göre (9 ay) düzenlenir.

 

Yenilenen eğitim müfredatına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

You may also like

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Themis