XVII Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı


Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenen XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 25-27 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilecektir.

TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 25 Kasım 2011 de, sonrasında XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı da 26-27 Kasım 2011 HacettepeÜniversitesi Tıp Fakültesi Kırmızı Salonda yapılacaktır. Toplantı Programı için tıklayınız.

Paylaş Paylaş