Türkiye Acil Tıp Derneği Akademi Üyeliği


Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Akademi Üyeliği (Fellow'luğu) üyelerimizin Acil Tıbba olan hizmetlerini ve derneğin amaçlarına olan katkılarını belirten bir ünvandır. Bu ünvan derneğe ve Acil Tıbba özellikli katkı sağlayan uzmanları onurlandırmak için düzenlenmiştir.

TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ AKADEMİ ÜYELİĞİ (FEMAT) KRİTERLERİ
FEMAT: Fellow of Emergency Medicine Association of Turkey

Zorunlu Kriterler:
1. Acil Tıp Uzmanı olmak ve en az 3 yıl uzman klinisyen olarak görev yapmış olmak
2. Ardışık olarak son üç yıl boyunca TATD dernek üyesi olmak
3. Acil Tıp branşına ve tıp mesleğine gölge düşürecek etik, deontolojik, adli herhangi bir olumsuz olaya karışmamış olmak

Aşağıdaki kriterlerden 5’i:
1. Acil Servis yönetiminde ve idari işlerinde görev yapmak (Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Acil Tıp Kliniği Eğitim/İdari Sorumlusu)
2. TATD'nin düzenlemiş olduğu bilimsel organizasyonlar dışında; Acil Tıp ile ilgili ulusal ve uluslararası sağlık organizasyonlarında aktif rol üstlenmek (yönetim kurulu üyeliği, komisyon başkanlığı)
3. TATD tarihinde; yönetim kurulu üyeliği veya kongre başkanlığı / kongre genel sekreterliği veya TATD adına yetkilendirilerek Uluslararası Acil Tıp Kurumları'nda (IFEM, EuSEM) derneğin temsilciliğini yapmış olmak
4. Son 3 yıl içerisinde TATD komisyonlarında aktif rol üstlenmek
5. TATD'nin son 3 yıl içerisinde düzenlemiş olduğu; kongre öncesi ya da tek başına yapılan kurslarda eğitmen, sempozyum ve kongrelerinde konuşmacı/moderatör olarak görev almış olmak
6. Başasistan, yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanlarından birine sahip olmak
7. TATD'nin ulusal yayınlarında ya da uluslararası Acil Tıp yayınlarında hakemlik, editör yardımcılığı, bölüm editörlüğü, editörlük yapmış olmak

Ünvanın Kullanımı:
a. FEMAT unvanı TATD Yönetim Kurulu tarafından verilmesini takiben 5 yıl geçerlidir, 5 yılın ardından yönetim kurulu tarafından tekrar değerlendirilir.
b. TATD dernek üyeliğinden çıkan kişi, FEMAT unvanını kullanamaz.
c. Başvurular bireysel olarak yapılabilir, yönetim kurulu da bir kişiyi aday olarak gösterebilir.
d. İlgili unvanı alan kişi, unvanını yurtiçi ve yurtdışında “Türkiye Acil Tıp Derneği Akademi Üyesi” veya “FEMAT” olarak kullanabilir.

(TATD Yönetim Kurulu’nun 12 Ocak 2012 tarihli kararıyla uygulamaya konulmuştur.)

TATD Yönetim Kurulu

Paylaş Paylaş