TURK-MUS-1 Sonuç Duyurusu


Saygıdeğer Acil Tıp Çalışanları,

Multidisipliner katılımla; FTR, Romatoloji, Radyoloji, Nöroloji, Spor Hekimliği, Dermatoloji, Anesteziyoloji, Ortopedi, Çocuk Nöroloji, Çocuk Romatoloji, Acil Tıp ve Geriatri uzmanlık alanlarından konuşmacı ve eğitimcilerin programda yer bulduğu TURK-MUS – I (Mulltidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu) 18-20 Şubat 2016 Ankara’da gerçekleşmiştir. Ülkemizde alanında bir ilkin gerçekleştiği toplantıda Türkiye Acil Tıp Derneği’nden Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yıldıray Çete, TATD USG (TATDUS) Çalışma Grubu üyeleri Dr. Murat Yeşilaras ve Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal uzmanlık alanımızı temsilen katılmıştır.

Etkinlik süresince ülkemizden farklı alanlarda hekimlerin tecrübelerini paylaştığı, ultrasonografinin farklı klinik kullanımlarının konuşulduğu ve birlikte çalışma kültürü adına da katılımcılarına vizyon sağlayan toplantının önümüzdeki dönemde geleneksel hale getirilerek, daha güçlü, çok sesli olacak şekilde ve farklı formatlarda tekrarlanması planlanmaktadır. TATD, oluşumu önümüzdeki dönemlerde de destekleyecektir.

Saygılarımızla

Paylaş Paylaş