TÜBİTAK Sağlık Alanında 6 Yeni Çağrı Açıyor


Değerli Araştırmacımız,

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 25. toplantısında alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında sağlık alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tıbbi tanı kitleri, aşı, hücresel tedavi ürünleri ve biyomedikal ekipman geliştirilmesine yönelik altı yeni çağrı programı 5 Temmuz 2013 tarihi itibariyle açılmıştır. Bu çağrıların amacı, yukarıda listelenen teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli olan ulusal bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesidir.

Proje başvuruları 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında yapılacak olup iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 2 Eylül 2013 olarak belirlenmiştir.

Çağrıya özel hususların ve çağrı takviminin yer aldığı çağrı metinlerine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

Not: 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003 adresinden alabilirsiniz.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Paylaş Paylaş