TTB UDEK Ortadoğu’daki Şiddetten Etkilenenlerle Dayanışma Bildirisi


Ortadoğu’da son dönemde yaşanan şiddet sonucu hayatını kaybeden insanlar için başsağlığı ve tüm yaralılar için acil şifalar diliyoruz. En son Gazze’de bir hastane vurularak yüzlerce sağlık çalışanının ve korunmasız sivilin katledilmesini kınıyoruz.

Uygar dünyanın gözleri önünde meydana gelen bu çatışmaların bir sonucu olarak her iki taraftan masum insanların yaşadığı acılara ve kayıplara tanıklık etmek, şiddetin özellikle toplumun en savunmasız üyeleri üzerindeki etkisi hepimiz için büyük bir endişe kaynağıdır. Evrensel tıp etiği ve insan hakları ilkeleri doğrultusunda hiçbir milliyet, din veya etnik köken farkı gözetmeden, hastaların iyilik halinin ve insan yaşamını korumanın temel öncelik olduğu unutulmamalıdır. İhtiyacı olan herkese tıbbi ve insani yardım herhangi bir engellenmeyle karşılaşmadan ulaştırılmalıdır. Çatışma bölgelerinde sivil halkın ve sağlık çalışanlarının korunmasını şart koşan uluslararası insan hakları hukuku kurallarına uygun hareket edilmelidir.

Bu zor zamanlarda, düşüncelerimiz, yüreğimiz mağdurlar, aileleri ve toplumlarının yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine kritik bakım ve destek sağlamak için hayatlarını riske atan cesur sağlık çalışanları ve acil müdahale ekipleriyle birliktedir. Yaşanan acıları hafifletmek ve daha barışçıl bir geleceğe giden yolu açmak için yorulmaksızın çalışan insani yardım kuruluşları, gönüllüler ve barış savunucularının gösterdiği muazzam çabaları takdirle karşılıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu olarak uzlaşı, anlayış ve dayanışmanın şiddet ve çatışmaya üstün geldiği bir dünyayı desteklemeye kararlıyız. Tüm insanlar için barışçıl bir gelecek umudumuzu korurken uluslararası kamuoyunu, Birleşmiş Milletler ve Dünya Tabipler Birliği’ni göreve çağırıyoruz.

Türkiye Acil Tıp Derneği

Paylaş Paylaş