TATD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU


TATD Olağanüstü Genel Kurulu’nun 18 Kasım 2022 saat 17:00’de Dernek Merkezi ’nde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03 Aralık 2022 saat 17:00’de Titanik Hotel Kongre Merkezi / Antalya’ da yapılmasına karar verilmiştir.

 

TATD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

  1. Açılış Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
  2. Divan seçimi.
  3. 50 TL olan TATD yıllık üye aidatının 250 TL ye çıkarılması (TATD Tüzüğü 17. maddesi)
  4. TATD tarafından üretilen materyaller TATD mülkiyetindedir, 3. kişilerce kullanılamaz. (Madde 3/18 Yeni)
  5. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine iki yılda bir Kasım ayı içerisinde yapılır. (Madde 6)
  6. Derneğin adı ve merkezi; derneğin merkezi Çankaya/Ankara’ dır.
  7. Genel kurulun görev ve yetki, oy kullanma ve karar usülleri.
  8. Dernek şubelerinin kuruluşu; şube genel kurul toplantıları 2 yılda 1 Eylül ayında yapılır.
  9. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Paylaş Paylaş