TATD Geriatrik Acil Tıp Çalışma Grubu


Değerli Acil Tıp Hekimleri;

Türkiye’de Acil servislerde hizmet verilen hastaların %15-19 arasındaki oranı lokal şartlara göre değişmek üzere 65 yaş üzeri yaştadır. Bu yaş grubunun özellikle sürekli takip eden bir hekimi olmaması, çoklu komorbidite yüzünden bir uzmanlık dalına bağlı olmaması, sosyal destekten yoksun olmaları veya teknolojiye uyarak hekimden randevu almada sorun yaşamaları gibi değişik nedenler yüzünden direkt Acil servislere başvurmaktadır. 

Bu grup hastalar genellikle günlük yaşam aktivitelerinde değişik derecelerde başkasının yardımına gereksinim duyan, gerek fiziksel gerek zihinsel fonksiyonel kayıpların söz konusu olduğu bireylerdir. Yaşlı hastaların komorbidite insidansları yüksek olduğu ve fizyolojik rezervleri düşük olmas nedeniyle minor travmalarda bile yaşlı hastalarda sıkıntı yaratabilir. Ayrıca bu yaş grubuna özel dahili ve cerrahi hastalıklar acil hasta bakımı gerektirmektedir. 

Uygun acil sağlık hizmetinin sağlanması açısından yaşlanma ve hastalıkların bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal fonksiyonlarını nasıl etkilediğinin değerlendirilmesi büyük önem taşır.

Acil Tıp Anadalı içinde uzmanlık eğitimi verirken bu özellikli yaş grubuna ait hastalıklar konusunda eğitim ve hizmet standartlarını belirlemek önemli bir amaç olarak belirlenmelidir.

Tüm bu nedenler ve başlıklardan dolayı Türkiye Acil Tıp Derneği; mevcut çalışma gruplarına bir yenisini ekleyerek “TATD Geriatrik Acil Tıp Çalışma Grubu”nu 17 Mart 2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile kurma kararı almıştır. Ayrıca çalışma grubunun kuruluşunun, bu hafta “18-24 Mart” Yaşlılar haftasına denk gelmesi de ayrı bir farklılık katmıştır.

Son olarak tüm Acil Tıp uzmanları ve asistanlarının; yaşlıların değerlendirilmesinde ve tedavisinde çok önemli rollere sahip olduklarını vurgulamak isteriz. 

Gönüllü Acil Tıp uzmanları ve asistanlarının desteğini bekliyoruz ve tüm Acil Tıp hekimlerimizi Geriatrik Acil Tıp çalışma grubumuzda çalışmaya davet ediyoruz. Üye olmak isteyen derneğimize ya da bana özelden ulaşabilir.

Twitter’da @GeriatricEM resmi çalışma grubu adresinden ve TATD web sitesi; www.tatd.org.tr adresinden bizleri takip edebilirsiniz.

Şimdi Geriatrik Acil Tıp Başlıyor…

Saygılarımızla

Türkiye Acil Tıp Derneği
Geriatrik Acil Tıp Çalışma Grubu Başkanı
Uzm. Dr. Murat Çetin

Paylaş Paylaş