TATD Genel Kurul Toplantısı


Türkiye Acil Tıp Derneği’nin (TATD) Olağan Genel Kurulu 6 Kasım 2017 tarihinde “saat 17:00’da” TATD Dernek Merkezinde “Cinnah Cad. No: 51/10 Çankaya/Ankara” yapılmasına,

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun sağlanamaması durumunda, Olagan Genel Kurulun 23 Kasım 2017 tarihinde saat 17:00’da  “Regnum Carya Hotel Kongre Merkezi /Belek-Antalya” adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılmasına dernek üyelerinin dernekler yönetmeliğine uygun olarak toplantıya çağrılmasına ve aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımla,

Yıldıray ÇETE
Türkiye Acil Tıp Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Divan Başkanlığı seçilmesi
  3. Eski Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibra edilmesi
  4. Denetim Kurulu raporu okunması ve oylanması
  5. Yeni Yönetim Kurulu seçilmesi
  6. Dilekler, Temenniler ve Kapanış

Paylaş Paylaş