TATD Aydınlatılmış Onam Formlarımız Yenilendi


Değerli Acil Tıp Uzmanları,

Aydınlatılmış onam, hem iyi hekimlik uygulaması önkoşullarından biri olarak karşımıza çıkmakta hem de hukuki ve etik bir yükümlülüktür. Hekimlerin aydınlatma yükümlülüğünün amacı; hasta ile hekim arasında güven ilişkisi kurmak, hastanın önerilen girişim veya tedavinin muhtemel yan etkileri açısından tedaviyi kabul veya ret kararını verebilmesi için gerekli altyapıyı oluşturacak bilgileri anlaşılabilir bir dille ona iletmektir. Bu bilgilendirme sonucunda hasta serbest iradesiyle önerilen tanı, girişim ve tedavi yönteminin yapılmasını bilinçli ve gönüllü olarak kabul ettiğini veya rızası olduğunu yazılı olarak beyan eder. Yasal olarak aydınlatmanın yapıldığının kanıtlanması sorumluluğu, girişimi yapan hekime aittir. Acil servislerin yoğun ortamlarında her bir girişim için oluşturulmuş ayrı aydınlatılmış onam formlarının kullanımı, hastaların girişim öncesi aydınlatıldığının en kolay kanıtı durumundadır.

Aydınlatılmış onam formlarının olabildiğince detaylı ve ayrıntıları düşünülerek hazırlanmış olması hekimler için daha fazla koruyuculuk anlamına gelmektedir. Kurumların, farklı aydınlatılmış onam formları hazırlamak yerine uzmanlık derneklerinin önerdiği formları kullanmaları yasal anlamda kurumun elini daha da güçlendirmektedir.

Bu nedenle birçok uzmanlık derneği kendi branşı ile ilgili girişim ve tedaviler için aydınlatılmış onam formları hazırlayarak üyelerinin kullanımına sunmaktadır. Türkiye’de acil tıbbın gelişmesine öncülük eden Türkiye Acil Tıp Derneği de acil servislerde sık uygulanan tedavi ve girişimler için daha önceden hazırlamış olduğu aydınlatılmış onam formlarını yeniden gözden geçirerek, mevcut yasa ve yönetmeliklere göre bir aydınlatılmış onam formunun taşıması gereken asgari koşulları sağlayacak şekilde revize etmiş ve ihtiyaçtan doğan ek yeni formlar da oluşturmuştur.

Formların üzerine çalıştığınız kurumun ismini yazarak çoğaltmanız mümkün olmakla beraber, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS, Versiyon-5; Revizyon-01) gereği kurumunuzun kalite biriminden onaylatarak da kullanabilirsiniz. Türkiye Acil Tıp Derneği’ne yazılı olarak başvurulduğu takdirde formların ‘’word’’ halinin kurumlara ayrıca gönderilmesi mümkündür.  

Aydınlatılmış Onam Formlarına ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Acil Tıp Derneği

Paylaş Paylaş