Intercontinental Pulmonary Vascular Diseases Meeting


Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler Hastalıklar Proje Grubu’nun 05-06 Mayıs 2017 tarihlerinde ikincisini düzenlediği, multidisipliner bakış açısı ile konuların tartışıldığı “Intercontinental Pulmonary Vascular Diseases Meeting” kapsamında yer alan Akut Pulmoner Emboli paneline Türkiye Acil Tıp Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Denizbaşı oturum başkanı, Prof. Dr. Cem Oktay ile Doç. Dr. Özlem Güneysel tartışmacı olarak katılmışlardır.

Proje grubunun simgesi “Simurg Kuşu” efsanesinden geliyor.

Paylaş Paylaş