Avrupa Acil Tıp Board Sınavı


Değerli Meslektaşlarım;

Kısaca EUSEM olarak bildiğimiz Avrupa Acil Tıp Birliği'nin 2015 yılı kış dönemi Yeterlilik sınavının pratik sınavı aşamasını Antalya'da gerçekleştirdik.Sınav 01-05 Aralık 2015 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi'nin kampüsü içinde yapıldı ve 10 istasnyondan oluşmuş bir OSCE sınavı idi.Daha önce yazılı sınavı geçmiş 55 aday sırasıyla 3 gün sınava dahil oldular.Sınava daha önceden eğitimi almış ve sınavları geçmiş olarak Türkiye'den Prof.Dr.Arzu Denizbaşı, Prof.Dr.Oktay Eray, Doç.Dr.Cem Oktay ve Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Atilla sınav yapıcı olarak katıldık.Sayın Doç.Dr.Cem Oktay aynı zamanda Avrupa Acil Tıp Yeterlilik Sınavı Referans Grubu (EMERGE) üyesi olarak sınavın Türkiye'de düzenlenmesini sağladı.

Hepimizin bildiği gibi yeterlilik sınavları eğitimde standardizasyon hedeflerine ulaşılmasını denetleyen ve sivil meslek guruplarının insiyatifinde sürdürülen organizasyonlardır.Öncelikle meslek guruplarında yeterlilik yönergelerinin hazırlanması istenir.Çekirdek eğitim programlarında ve kurum akreditasyonlarında istenen hedeflere ulaşıldıktan sonra bireylerin yeterli ve standart eğitim alıp almadıklarının sınanması temeline dayanır. Bu konuda tarihçeyi merak edenler TTB sayfasındaki tarihsel  gelişimi inceleyebilirler.Türkiye'de yeterlilik çalışmaları TTB bünyesindeki UDEK-UYEK aracılığı ile gerçekleşmektedir ve sınav sonucu alınan yeterlilik belgesinin UEMS (European Union of Medical Specialists) tarafından geçerli olması için TTB UDEK- UYEK ile işbirliği içinde olmak gerekmektedir.  Aksi takdirde  ulusal yeterlilik sınavı anlamında kabul görmemektedir.

Türkiye'de direkt olarak EUSEM tarafından ve UEMS'nin onayladğı bir board sınavının tüm Avrupa'da geçerli olacağını hepimiz öngörebiliriz. Bu sınavda tüm eğiticilerin dikkatini çeken özellikle Orta Doğu'dan katılan adayların başarısı oldu. Ama biz Türkiye' den  hocalar olarak gözlerimiz Türk adayları da aradı. Sınav sırasında bizleri sonsuz hoşgörü ile ağırlayan ve Antalya'da organizasyonu gerçekleştiren sevgili dostum Doç.Dr.Cem Oktay'a, ayrıca ev sahipliği için Prof.Dr.Yıldıray Çete'ye şahsım adına çok teşekkür ederim.Türkiye'den sınav ekibine katılan ve simulasyonlarda rol alan genç Türk Acil Tıp hekimlerinin de başarılarının devamını diliyorum.

Prof.Dr.Arzu DENİZBAŞI

Türkiye Acil Tıp Derneği

Paylaş Paylaş