Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi, ANKARA


Değerli Acil Tıp Camiası, 

 

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD)' nin gelenekselleşmiş eğitimlerimizdeninden Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimimizi Ankara'da 25 – 27  Aralık 2015 tarihlerindeGazi Üniversitesi Tıp fakültesi Acil Tıp A.D.'da düzenledik. Acil Tıbba adımını yeni adım atan meslektaşlarımıza Acil Servislere en sık başvuru şikayetlerine yönelik tanı ve tedadvi protokollerini içeren  güncel kılavuzların eşliğinde özenle hazırlanmış yol gösterici sunumlarımızın olduğu eğitimimize ; 

Gazi Ün.Tıp.Fak. Acil Tıp A.D

Ankara  Ün.Tıp.Fak. Acil Tıp A.D,

Süleyman Demirel Ün.Tıp.Fak. Acil Tıp A.D., 

Hacettepe  Ün.Tıp.Fak. Acil Tıp A.D.,

Osmangazi  Ün.Tıp.Fak. Acil Tıp A.D.,

Yıldırım Beyazıt Ün.Tıp.Fak. Acil Tıp A.D

Dışkapı EAH Acil Tıp A.Kl., ve Trabzon Kanuni EAH Acil Tıp Kliniği'nden toplam 30 Acil Tıp Asistanımız katılmıştır. 3 gün boyunca oldukça verimli geçen eğitimimize eğitmen olarak Doç Dr.Ahmet Demircan, Doç Dr Bülent Erbil,  Uzm. Dr. Sertaç Güler, Uzm. Dr. Burak Bekgöz, Uzm. Dr. Onur Hakoğlu, Uzm. Dr. Kerem Çorbacıoğlu katılmışlardır.Eğitmenlerimize gösterdikleri özveriden kursiyerlerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. 

Türkiye Acil Tıp Derneği 

Yönetim Kurulu 

Paylaş Paylaş