Acil servislerde Minör Kafa Travmalı Hastada BT Kullanımı Anketi


Türk Radyoloji Derneği Radyoloji Moleküler Görüntüleme Fiziği ve Radyasyondan Korunma Çalışma Grubu tarafından acil servislere gelen minör kafa travmalı hastalara Beyin BT çekilmesi kararında,mevcut rehberlerin kullanımına yaklaşımı araştırmaya yönelik hazırlanan anket çalışması linki ektedir.TATD Yönetim Kurulu olarak ankete değerli katılımlarınızı bekliyoruz.

Ankete katılmak için lütfen tıklayınız.

Türkiye Acil Tıp Derneği
Yönetim Kurulu

Paylaş Paylaş