Acil Kliniklerde Sağlık Çalışanlarının Güvenliği Sempozyumu


Değerli Acil Tıp Çalışanları;

İstanbul Tabip odası ile ortaklaşa düzenlediğimiz ve tam da Şiddet konusunun hepimizi yaktığı bir günde toplandığımız  Sempozyumda "Acil Servislerde İş Güvenliğimizi ve Risklerimizi" tartıştık. Merhum Dr. Kamil Furtun' un acı kaybı en büyük iş riskimiz olan Can Güvenliğimiz konusunu tekrar en başa getirdi. Ancak bunun da ötesinde Enfeksiyöz hastalıklar ve iş yerinde yıpranmaya neden olan diğer bedensel ve ruhsal hastalıklarımız da gündeme geldi. Organizasyonel olarak sıkıntılarımızı da konuştuk. En büyük sorun Acil Servis çalışanlarının pekçoğunun haklarının ve mevzuatın farkında olmamasıdır. Bireysel olarak yalnız başına haklarını aramaya çalışması veya daha sık olduğu gibi buna cesaret edememesi de bir diğer sorun. Bu konu ve diğer pekçok önemli başlıklar toplantıda tespit edildi. Hastanelerde güvenliği sağlamanın yöneticilerin sorumluluğunda olduğu ve şiddetin aslında bir iş yeri kazası gibi değerlendirilip hastane yönetimlerini de sorumluluk  altına soktuğu vurgulandı.  Kısa bir süre içinde bir rapor yazılı olarak hazırlanıp üst merciilere sunulacak. Hastanelerdeki şiddet 6331 sayılı yasada tarif edilen durumlarda iş yeri güvenliğini tehdit eden bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Her acil çalışanı ister hekim olsun veya sağlıkçı olmayan  taşeron işçi olsun bu yasayı öğrenmek zorundadır. 

Derneğimiz her zaman hukuk danışmanımız ile  yol gösterici ışığınız olarak yanınızdadır. Sağlıkta güvenli çalışma ortamları dileriz. 

Paylaş Paylaş