48’nci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası


“Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 23/11/2012 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 48’nci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’na alınacaklardır.” Ayrıntılı bilgi Sağlık Bakanlığı web sayfasından öğrenilebilir

Paylaş Paylaş