Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından Acil Serviste Kritik Hasta Yönetim Kursu İzmir Medical Park Hastanesi’nde Düzenlendi.


Etkinlik Raporu

Yaşamsal risk taşıyan hastalıklarla acil servise başvuran hastalara yaklaşım, hekim ile hastnnın ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide buluşmasıdır. Toplam başvuruların %2 ila 3’ünü oluştursa da toplumda ölümlerin hemen tümü bu grupta olduğundan hekimlerin bu konuda tekrarlayan eğitimleri kritik önem taşımaktadır.

Kurs TATD bünyesinde 2018 Ekim’inde İstanbul’da ve 2019 Şubat’ında İzmir’de iki kez düzenlenmiştir. 1. Kursta 18 ve 2. Kursta 25 katılımcı kursu tamamlamıştır. İzmir’de gerçekleşen kursa çoğunluğu İzmir olmak üzere çevre illerden, Aydın, Balıkesir ve İstanbul’dan katılım sağlanmıştır. Kursta teorik konular olgu örnekleriyle somutlaştırılarak anlatılmakta, birçok konuda pratik seanslarıyla da desteklenmektedir. USG-Ekokardiyografi ile ilgili teorik anlatımdan sonra her katılımcının eline probları aldığı pratik seansları  yapılmıştır. Mekanik ventilasyon uygulamaları teorik ve pratik olarak anlatılmıştır.  Kritik bakımda EKG, kan gazı yorumlanması ana ilkeler ile verilip olgu örnekleri ile açıklanmıştır.

Katılımcılardan geri bildirimleri her ders bazında alınmış ve toplu fotoğraf çekimi ile program bitirilmiştir.

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu

 

  

Share Share