Bölge İdari Temsilciliği


TATD Acil Tıp Uzmanlığı Komisyonu içerisinde, artan Acil Tıp Uzmanı sayısı ve ülke genelinde yaygınlığı dikkate alınarak, Acil Tıp Uzmanları ile TATD’nin iletişiminin arttırılması, sorunların hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve çözümüne katkıda bulunabilmek amacıyla bölgesel idari temsilciler belirlenmiştir.

Bölgesel İdari Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları

  • Bölgesinde bulunan Acil Tıp Uzmanları arasında bölgesel iletişim ağı kurmak
  • Bölgeye yeni atanan/tayin olan kişilere ulaşıp TATD ile kontak noktası olmak
  • TATD adına, sorun yaşayan uzmanları hızla tespit edip sorunların çözümü amacıyla TATD Acil Tıp Uzmanlığı Komisyonu ile ortak planlamalar yapmak
  • Acil tıp Uzmanlık alanı ile ilgili bölgesel ihtiyaçları tespit etmek ve giderilmesi için ilgili bölge sağlık yöneticileri ve Acil Tıp Uzmanlığı Komisyonu ile iletişime geçmek ve çözüm ortağı olmak
  • Ülke genelindeki Kamu, üniversite, afiliye ve özel hastanelerin acil servislerine gerek gerek TATD Yönetim Kurulu ile birlikte gerekse bölge temsilcisi sıfatıyla kendisi ziyaretler düzenleyerek acil çalışanlarının sorunlarını yerinde dinlemek ve örnek uygulamalar varsa bunları tespit edip yaygınlaştırmak

Paylaş Paylaş