Yürütme Kurulu


Doç. Dr. Funda Karbek Akarca

Başkan


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Melih İmamoğlu

Sekreter


Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Paylaş Paylaş