Kılavuz ve Rehberler


Çalışma Grubu tarafından hazırlanıp yayınlanan kılavuz, rehber ve yayınlara bu sayfada yer verilmektedir.

Kılavuz Editör ve Yazarlar Yayın Yılı
TYD Eriskin Algoritması (1,68 MB) TATDRES Çalışma Grubu 2020
Bradikardi Algoritmasi TR (1,18 MB) TATDRES Çalışma Grubu 2020
Erişkin İKYD Algoritması (1,85 MB) TATDRES Çalışma Grubu 2020
Post Kardiyak Arrest Algoritması (1,98 MB) TATDRES Çalışma Grubu 2020
Taşikardi Algoritması (1,82 MB)

 

TATDRES Çalışma Grubu 2020

Paylaş Paylaş