Amaç ve Hedefler


  1. Kardiyopulmoner resusitasyon ve acil kardiyovasküler bakım (KPR & AKB) konularında ulusal politika ve kılavuzların belirlenmesi için ulusal uzlaşı raporları oluşturmak.
  2. KPR & AKB konusunda çalışan ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, komisyon, çalışma grubu ve benzer oluşumlarla birlikte çalışmalar yapmak.
  3. KPR & AKB ile ilgili politika ve kılavuzların belirlenmesi için uluslararası uzlaşı raporlarına katkıda bulunmak.
  4. KPR & AKB ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmak.
  5. KPR & AKB ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretmek, üretilmiş projelerde ortak olarak görev almak.
  6. Sağlık profesyonelleri ve tıp öğrencileri için ilk yardım, temel ve ileri acil kardiyovasküler bakım ile ilk yardım uygulayıcıları ve genel halk için ilk yardım, temel acil kardiyovasküler bakım programları düzenlemek.
  7. KPR & AKB konusunda tüm sağlık çalışanlarına yüksek kaliteli eğitimler, kurslar ve her tür bilimsel etkinlikler düzenlemek.
  8. Tıp eğitiminde KPR & AKB eğitimlerinin verilmesini sağlamak
  9. Toplumun ani kardiyak ölüm konusunda farkındalığını artırarak temel yaşam desteği ve ilkyardım uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak.
  10. Otomatik eksternal defibrilatörleri riskli alanlarda bulundurulması ve kullanımının sağlanması için projeler düzenlemek ve eğitim programları oluşturmak.

Paylaş Paylaş