Halktan Kurtarıcılar için TYD


Bu sayfa hazırlanmaktadır

 

Kurs Koordinatörü

Diğer Eğitmenler

Kursun Amacı, Kapsamı ve Hedefleri

Kursun Hedef Kitlesi

 

Kurs Planı

 

Katılımcı sayısı ve Oturma Düzeni

 

Örnek Program

Paylaş Paylaş