Üyeler


Prof. Dr. Ayhan Özhasenekler


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

EKG, Medikal Simülasyon, Tıp Eğitimi, Sağlıkta İletişim ilgi alanlarım

[email protected]

Prof. Dr. Cem Oktay


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Derneğimizin 2003-2005 ve 2005-2007 tarihleri arasında 2 dönem başkanlığını yapan, Avrupa Acil Tıp Derneği Yeterlik Kurulu üyesi Prof.Dr.Cem OKTAY'a TATD'deki özverili çalışmaları, derneğimizi uluslararası arenadaki üstün temsiliyetleri nedeniyle 2017 yılında onursal başkanlık ünvanı verilmiştir.

[email protected]

Prof. Dr. Ersin Aksay


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olup, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tıpta uzmanlık eğitimine başladım. 2003 yılında acil tıp uzmanı oldum. 2005-2009 arasında Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda acil tıp uzmanı ve acil tıp doçenti, 2009 yılında ise S.B. İzmir Tepecik EAH Acil Tıp Kliniğinde Klinik Şefi olarak görev yaptım. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda göreve başladım. 2014 yılından beri aynı kurumda profesör kadrosu ile görev yapmaktayım. 2008-2011 yılları arasında Turkish Journal of Emergency Medicine dergisinde editör olarak çalıştım, halen aynı derginin editöriyel kurul üyesiyim. Türkiye Acil Tıp Derneğinde 1 dönem MSE komisyon başkanı, 4 kez yönetim kurulu üyesi, 1 kez de yönetim kurulu başkanı olarak görev aldım.

[email protected]

Prof. Dr. Haldun Akoğlu


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2005 yılında TATD üyesi oldu. TATD bünyesindeki ilk görevi 2005 yılında İstanbul, Harbiye Askeri Müzesinde yapılan Acil Tıp Kongresinde ev sahibi klinik adına çeşitli görevler yürütmek ve İstatistik kurslarında bilgisayarların kurulmasında olmaktı. Asistanlığında Acil Tıp Asistan Birliği'nin öncülü Acil Tıp Asistan Meclisi bünyesinde çalıştı (ATAM). TATD adına Yarış Hekimi olarak Formula 1, WTCC, WTC, Porsche Cup başta olmak üzere çeşitli yarışlarda DOF, MIC ve FIV'lerde çalıştı. TATD'nin 11,14 ve 15. Yönetim Kurullarına seçildi. Acil Tıp Akademisi'nin (ATAK) kuruluşu sürecinde yer aldı ve bir dönem başkanlığını yürüttü. 14. dönemde ayrıca Eğitim Komisyonu başkanlığı yaptı. Türkiye Acil Tıp Dergisinde 2010/4 sayısından itibaren hakem, 2013/1'den itibaren Editör Yardımcısı, 2015/1'den itibaren Teknik ve Metodoloji Editörü, 2018/4 ile 2021/1 sayıları arasında Baş Editör olarak görev aldı. Halen Metodoloji ve İstatistik Editörü olarak görevine devam etmektedir. Halen IFEM Eğitim ve Müfredat, ve IFEM Araştırma komisyonlarının aktif üyesidir.

[email protected]

Prof. Dr. Murat Ersel


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

1994 Ege Tıp mezunuyum. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde başladığım Acil Tıp Uzmanlık eğitimimi 2002 yılında tamamladım. 2002 - 2004 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı, 2004-2005 yılları arasında Kocaeli Üniversitesinde Yard. Doç. Dr. olarak görev yaptım. 2005 yılından itibaren Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak görev yapıyorum, 2011 yılında Doçent ünvanını aldım, 2018 yılından itiabren de Profesör kadrosunda görevime devam ediyorum. İyi derecede Almanca ve İngilizce biliyorum. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

[email protected]

Prof. Dr. Murat Pekdemir


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp uzmanlık eğitimine 1994 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD'da başladım. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD'da eğitimimi tamamladım. 1999 - 2003 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD'da Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptım. 2003 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD'da görev yapmaktayım. 2007 yılında acil tıp doçenti, 2013 yılında prof doktor ünvanı aldım. 2010 - 2013 yıllarında Türkiye Acil Tıp Dergisinde editörlük görevi yaptım.

Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mutlu Kartal


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ozgur KARCIOGLU


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İSTANBUL

1969 yılında Aydın’da doğdum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olup 1994’te Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. (DEUTF) Acil Tıp AD Araştırma Görevliliğine başladım. 1998’de ‘Acil Serviste Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulanan Hastalarda End-Tidal CO2 Monitörizasyonunun Rolü’ konulu uzmanlık tezi ile Acil Tıp Uzmanı oldum. Ekim 2004’te DEÜTF Acil Tıp AD’da Doçent unvanı aldım. 2005 Nisan-2007 Eylül arasında aynı anabilim dalında başkanlık görevinde bulundum. 2007’den itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Kliniği eğitim direktörü olarak görev aldım. Ocak 2009’dan sonra Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Bakırköy Acıbadem Hastanesi Acil Servis Sorumlusu olarak çalıştım. 2010 yılında Acıbadem Üniversitesi bünyesinde Profesör ünvanı aldım. Eylül 2007-2009 arasında Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldım. İstanbul Tabip Odası, Türkiye Acil Tıp Derneği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Acil Tıp Uzmanları Derneği, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, American College of Emergency Physicians (ACEP), European Society of Emergency Medicine üyesiyim. 2014 yılında kurucusu olduğum Toplumsal Afet Derneği’nin Başkanlığını yürütüyorum. TATD bünyesinde Kritik bakım, Toksikoloji, Travma ve Resüsitasyon çalışma gruplarında aktif üyeyim. 2017 yılında “Fellow of Emergency Medicine Association of Turkey” (FEMAT) üyeliği ödülü aldım. 2012 ve 2016 yılında Amerikan Kalp Derneği (AHA) bünyesinde Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği (BLS ve ACLS) Eğitici Eğitimi Sertifikası aldım. Bu süreç içinde DEUTF Acil Tıp akademik yapısı içinde yürütülen ve tamamlanan 32, diğer bir üniversitede 1 uzmanlık tez çalışmasında tez danışmanı olarak görev yaptım. Acil tıp ile ilgili uluslararası hakemli dergilerde 161, ulusal hakemli dergilerde 73 bilimsel yazı ve makalem, editörlük yaptığım 2 çeviri, 13 özgün kitap ve 69 kitap bölümüm (ikisi İngilizce) yayınlandı. InTechOpen Uluslararası Basımevi bünyesinde editörlüğünü yaptığım ‘Trauma Surgery’ ve “Poisoning in the Modern World”, “Cardiac Diseases and Interventions in 21st Century” ve “Emergency Medicine and Trauma” başlıklı orijinal İngilizce kitaplar 2018 ve 2019’da basılmıştır. Türkçe tek yazarlı ilk orijinal kitap olarak ‘Göğüs Acilleri’ de 2019’da basılmıştır. 2020’de COVID-19 pandemisi ile ilgili Türkçede ilk özgün yapıtlar olan 'COVID-19 Modern Veba ve Dünyamız' ve 'Sağlık Profesyonelleri için Covid-19 Tanı ve Tedavisi' başlıklı kitaplarım da Nisan 2020’de yayınlanmıştır. “Tüm Yönleriyle Ağrı - Ağrı Sendromlarına Yaklaşım ve Acilde Analjezi İlkeleri” başlıklı kitabım Mayıs 2020’de, ‘Acil Tıpta Karın Ağrısına Yaklaşım’ ve ‘Kardiyovasküler Aciller: Tanı ve Tedavi’ ve ‘Üst-alt solunum yolu enfeksiyonları ve sepsis’, ‘Acilde ve birinci basamakta kas-iskelet sistemi ağrılarına yaklaşım’ ve ‘Şok ve Kanamalı Hastaya Yaklaşım: Tanı ve tedavi’, ‘İlk Yardım Olgularla Temel Yaşam Desteği’, “COVID-19 tanı ve tedavisi: ‘Pandemiler çağında sağ kalma’ Sağlık profesyonelleri ve halk için güncelleştirilmiş versiyon” ve “COVID-19 Tedavisi: İlaçlar ve aşılar” başlıklı kitaplarım da 2021’de yayınlanmıştır. 2021’de Bentham Science Publishers tarafından İngilizce iki orijinal kitabım; "Demystifying COVID-19: Understanding the disease, Its Diagnosis and Treatment” ve “Cardiac care and COVID-19: Perspectives in Medical Practice” yayınlanmıştır. SCI-Expanded bünyesindeki ‘Signa Vitae’ dergisinde Acil Tıp Bölüm Editörüyüm. Üniversiteler ve uzmanlık dernekleri bünyesinde düzenlenen çeşitli sempozyum ve konferanslarda görev aldım. 2007’de İzmir’de III. Ulusal Acil Tıp Kongresi’nde Kongre başkanlığı yaptım. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sözlü veya poster olarak sunulan 116 bildiride katkım oldu. Yayınlanan makalelerime 1667 Atıf (citation) aldım (ResearchGate). DEÜ Tıp Fakültesi’nde Dönem 5 ve Dönem 6 Kurulu Üyesi, Donem 5’te Acil Tıp Bloğu başkan yardımcısı, Uzmanlık Eğitimi Uygulama Komisyonunda Acil Tıp AD Sorumlusu görevlerini yürüttüm. 2009-2015 arasında Acıbadem Üniv. SHMYO Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Programının Başkanlığı görevini yürüttüm. 2015 yılından beri İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde çalışmaktayım. 2017 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Bilirkişilik ünvanı aldım. 2019 yılından itibaren Afet ve Acil Tıp Derneği (ADEM-AFAT) aktif üyesi ve MSE sorumlusuyum. Bu dernek bünyesinde 2020’de ilk sayısı yayınlanan ‘Journal of ADEM’ (Afet ve Acil Tıp Dergisi, ISSN 2717-7424) için Editör olarak görev yapıyorum. 2021 yılında Sağlık Bakanlığınca oluşturulan TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu-Müfredat Oluşturma ve Standartları Belirleme Sistemi) içinde çalışmak üzere Komisyon Üyesi olarak atandım. H index = 24 (2021) RG score= 36.27 Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, FEMAT SBU İstanbul EAH Acil Tıp Kliniği ORCID ID: 0000-0002-8814-6164 SCOPUS ID: 6603829476 https://scholar.google.com/citations?user=MfHgEU8AAAAJ&hl=eng https://www.researchgate.net/profile/Ozgur-Karcioglu https://publons.com/researcher/1201726/ozgur-karcioglu/ https://ozgurkarcioglu.com/

Prof. Dr. Özlem Köksal


Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

[email protected]

Doç. Dr. Alp Şener


T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Doğum Tarihi/Yeri: 14 Ekim 1977/ Trabzon Medeni Hali: Evli, 2 çocuk babası Öğretim Üyesi: 2019 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık: 2010 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Lisans: 2004 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ankara

[email protected]

Doç. Dr. Betül AKBUĞA ÖZEL


Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AB

Doç. Dr. Cem Ertan


İzmir Medicana Hastanesi

4 Haziran 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldim. Ankara 13 Ekim İlkokulundan sonra Ankara Gazi Anadolu Lisesinde orta okul ve lise eğitimlerimi tamamladım. 1992 yılında kazandığım Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998 yılında mezun oldum. 2000 yılında ise, bitirdiğim okuluma bu kez Acil Tıp Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak geri döndüm. 2005 yılında uzman olur olmaz Malatya İnönü Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım ve 2013 yılı Mayıs ayına kadar bu görevimi sürdürdüm. 2013 yılında göreve başladığım Medicalpark İzmir Hastanesinde görev yaptığım dönem içerisinde, 2014 yılı Eylül ayında girdiğim sınavla Acil Tıp Doçentliği unvanını aldım. 2020 yılında gerçekleşen afiliasyon anlaşmasından bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde de öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.

[email protected]

Doç. Dr. Emine KADIOĞLU


Konya Şehir Hastanesi

Doç. Dr. EMRE GÖKÇEN


BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Gökhan Aksel


Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

[email protected]

Doç. Dr. Gülhan KURTOĞLU ÇELİK


Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Bilkent Yolu 3.Km Bilkent

Doç. Dr. Gülşen ÇIĞŞAR


Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ANKARA

Doç. Dr. Mehmet Ali Aslaner


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet Cihat DEMİR


Düzce Üniversitesi

1987 yılı Muş doğumlu olup ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Tıp lisans eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde, tıpta uzmanlık ihtisasını ise Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda tamamlayarak, 2016 yılında Acil Tıp Uzmanı unvanı aldı. Samsun ve Sinop illerinde yürütülen uzmanlık görevlerinin ardından, 2019 yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. Halen aynı üniversitede çalışmalarına devam etmektedir.

Doç. Dr. Müge Günalp Eneyli


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Adı Soyadı : Müge GÜNALP ENEYLİ Doğum Tarihi : 31.Ocak.1972 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1990-1996 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Acil Tıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1999-2004 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1999-2004 Uzm.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2004-2014 Yard.Doç.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2014-2016 Doç.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 25.03.2015 Halen Görev Yaptığı Yer: İbni Sina Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yabancı Dil : İngilizce / Fransızca YÖKDİL : İngilizce : 90 puan (24.11.2017)

[email protected]

Doç. Dr. Ömer SALT


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD

Doç. Dr. Önder LİMON


İEÜ Medical Point Hastanesi İZMİR

Doç. Dr. Özge Duman Atilla


Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Doç. Dr. Özgür Dikme


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

[email protected]

Doç. Dr. Özlem Dikme


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

2004 yılından bu yana TATD üyesi. TATDUS, TATDRES, MEDSİM çalışma gruplarında aktif görevli. 13. Dönem TATD Yönetim Kurulu üyesi. 2011 yılından bu yana TATDUS eğitmeni. EUSEM ultrasonografi çalışma grubu üyesi. 2015-2018 dönemi TATDUS Sekreteri, 2021-2023 dönemi TATDUS Başkanı.

Doç. Dr. Sarper Yilmaz


Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

İstanbul Kartal'da bir Acil Tıp Uzmanı, Yeditepe Üniversitesi’nde acil ve afet yönetiminde yüksek lisans öğrencisi, SBÜ Eczacılıkta İlk ve Acil Yardım eğitmeni, Nicel çalışmalara misafir, Nitel çalışmalara takıntısı olan amatör bir araştırmacı. S.B.Ü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi/ Acil Tıp Kliniği, Kartal, İstanbul, TURKİYE, [email protected], ORCID ID: 0000-0001-8166-659X, [email protected]

Doç. Dr. TURGAY YILMAZ KILIÇ


TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş YILDIRIM


Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil YASAK


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN GİDEN


HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Cem Şimşek


Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Demet ARI


SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Gül PAMUKÇU GÜNAYDIN


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Acil Tıp AD/ Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde İhtisas yaptım. Şırnak Devlet Hastanesinde mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra başasistan olarak Etlik İhtisas EAH ve Atatürk EAH'de görev yaptım. Şimdi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD'da ve Ankara Şehir Hastanesi acil tıp kliniğinde çalışıyorum. İlgi alanlarım resüsitasyon, travma, çocuk acil ve acil serviste ağrı yönetimi ile mezuniyet sonrası tıp eğitimi.

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erkan Aydin


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2012 yılında mezun olmuş, kısa bir süre Cizre'de acil serviste pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra, 2013 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Acil Tıp asistanlığını kazanmıştır. 2018 yılında Acil Tıp Uzmanı olarak Çankırı Devlet Hastanesi'ne atanmıştır. 2018-2019 yılları arasında Acil Servis sorumlusu, 2019-2020 yılları arasında yine aynı hastanede Başhekim Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2020-2021 yılları arasında 1 yıl kadar Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Şu anda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Asistanlık yıllarından bu yana ilgi duyduğu Taktik Tıbbı ve Resüsitasyon Çalışma Gruplarında yer almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Melih İmamoğlu


Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2010 yılında KTÜ Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1 yıl Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. 2011 yılında KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında Acil Tıp uzmanlık eğitimine başlamış ve 2015 yılında uzmanlığını almıştır. 2015-2016 yılları arasında Trabzon Fatih Devlet Hastanesinde, 2016-2020 yılları arasında Rize Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapmıştır. Ağustos 2020'den itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Mevlana Ömeroğlu


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr Öğr Üyesi Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi NEŞE NUR USER


Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Dr. Öğr. Üyesi Sinan GENÇ


Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Gaziantep'te 1981 yılında doğdum. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2006 yılında mezun oldum. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalından 2012 yılında uzmanlığımı aldım. Bayburt Devlet Hastanesi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yaptım. Öğretim Görevlisi olarak 2016 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında görev yapmaya başladım. Doktor Öğretim Üyesi olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında görev yapmaktayım. Resüsitasyon, Ultrasonografi kullanımı ve Travma ilgi duyduğum alanlardır.

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özlüer


Adnan Menderes Üniversitesi Acil Servis

2018 yılından beri Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Öğr. Gör. Dr. Elif ÖZTÜRK İNCE


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2017- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Süleyman İBZE


Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

1989 Finike doğumluyum, Akdeniz Üni. Tıp Fakültesinden 2014'te mezun oldum. 2015'te Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD'nda asistanlığa başladım. 2019-2022 yılları arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil tıp uzmanı olarak görev yaptım. 2022 eylül ayından bu yana Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında öğretim görevlisi doktor olarak çalışmaktayım.

[email protected]

Başasistan Uzman Dr. Deniz Kılıç


Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Başasistan Uzman Dr. Ozan Konrot


Çankırı AHSM

Biyografime gelince...

Uzm. Dr. Ali Cankut Tatlıparmak


Şişli Kolan Hastanesi

İstanbul Tıp Fakültesi-2012 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2018

Uzm. Dr. Ayşenur GÜR


Adana Şehir Hastanesi

Uzm. Dr. Behlül BAŞ


Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İSTANBUL

Uzm. Dr. Betül Şenel


Darıca Farabi eğitim ve araştırma hastanesi

Uzm. Dr. Buğra İLHAN


Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Ahmet şahin BAYIK


Gaziantep üniversitesi

Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz


Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. BEHÇET VARIŞLI


ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ

Uzm. Dr. Berkant Öztürk


Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. İsmail Tekin


Kayseri Sehir Hastanesi

Uzm. Dr. Mustafa Sivri


Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Duygu FEREK EMİR


istanbul başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi

Uzm. Dr. Elif ÇELİKEL


Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Emre Şancı


Kocaeli Derince Training And Research Hospital

....

Uzm. Dr. Esra ERSÖZ GENÇ


Balıkesir Devlet Hastanesi

Ağrı'nın çorak topraklarında doğdu, gençliğini İzmir'in çiçekli dağlarında geçirdi. BAL'lı olmanın haklı gururunu yaşadıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine başladı. Mecburi hizmetin mecburi olduğu yıllarda Iğdır'da, SSK hastanelerinin SSK olmadığı yıllarda Çekirge Devlet Hastanesi'nde çalıştı. Büyük heves ve umutlarla KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği'nde Asistanlığına başladı. Halen Balıkesir Devlet Hastanesi’nde çalışmakta. Afet, doğa, toksikoloji olmazsa olmazları. Evli ve bir Merdan annesi.

Uzm. Dr. Göksu AFACAN


Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis

Uzm. Dr. Görkem ÇELİKER


Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Servisi

Kalender Acilci, Avukat eşi, Baba adayı...ama önce ve en çok insan. Hayatlara dokunmasını ve dedikodulara hakim olunmasını sever:)

Uzm. Dr. Görkem Karalar


Kayseri Devlet Hastanesi

Mersin Üniversite Tıp Fakültesi (2009-2015) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim dalı arş. (2016-2016) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim dalı arş.(2017-2022) Kayseri Devlet Hastanesi Acil Uzm. Dr. (2022- )

Uzm. Dr. Gülsüm LİMON


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Balçova İZMİR

Uzm. Dr. Gültekin KADI


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp Gönüllüsü

Uzm. Dr. Hakan Coşkun


Ege Üniversitesi Hastanesi

Uzm. Dr. hilmi kaya


şırnak devlet hastanesi

Uzm. Dr. Huriye YÜRÜK MISIRLIOĞLU


Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Emir İhsan Kam


RTA EĞİTİM VE SAĞLIK

Uzm. Dr. ILGIM SEVAL KURT ER


ASELSAN

Uzm. Dr. İLKER ŞİRİN


Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Acil Tıp A.B.D

Süleyman Demirel Fen Lisesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt eğitim ve araştırma hastanesi

Uzm. Dr. KAMURAN ÇELİK


UZ.DR.KAMURAN ÇELİK MUAYENEHANESİ

1986 yılında Tokat’ta doğan Dr. Kamuran ÇELİK ilk ve ortaöğrenimini Manisa, Bursa ve Uşak’ta tamamlamıştır.2005 yılında U.Ş.A.K Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olmuştur. Tıp fakültesi eğitimini 2005-2011 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2011 yılında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmete başlamıştır. 2012-2016 yılları arasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Tıp alanında ihtisas eğitimini tamamlamıştır. 2016-2018 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beylikdüzü Yerleşkesi’nde Acil Tıp Uzmanı olarak Acil Servis idari sorumluluğu görevini üstlenmiştir. 2016-2018 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında eğitimlerini tamamladı. 2018 Mart ayı itibariyle kendi kliniğinde hastalarına ulaşmaktadır. Ayrıca Faruk Saraç Meslek Yüksekokulunda İlk ve acil yardım bölümünde yükseköğretim düzeyinde ders vermektedir.

Uzm. Dr. Ramis Ufuk Akkoyunlu


izmit seka devlet hastanesi

Uzm. Dr. Kübra Selçok


Manisa Soma Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. MEDİNE ÜNAL


ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ

2010 Gazi Tıp

Uzm. Dr. Mehmet Birkan Korgan


Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Mehmet Tatlı


VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ

Acil Uzmanı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmaktayım. POCUS, toksikoloji, doğa tıbbı ilgi alanlarım. Bilimsel araştırma yapmayı, okumayı, doğayı ve hayvanları severim. Yaz-kış demeden yüzerim.

Uzm. Dr. Murat Çetin


Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi

Acil Tıp Uzmanı

[email protected]

Uzm. Dr. MURAT KUTLU


Ergani devlet hastanesi

Ege üniversitesi Tıp Fakültesinden 2016 yılından mezun oldum. Yaklaşık 1 yıl kadar Viranşehir Devlet Hastanesinde görev yaptıktan sonra İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden uzmanlığımı aldım. Şu anda Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesinde görev yapmaktayım.

Uzm. Dr.


Balıkesir Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Nimet Uras


Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği

Uzaya meraklı, Bilim-Kurgu-Fantastik hayranı, Mitoloji sever, Kitapkurdu bir Acil Tıp Uzmanı. Kaybettirilen umudunu TATD Afet'te buldu. 2011 Zonguldak Fen Lisesi mezunu, 2017 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, 2018 - 2022 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp. Dernek Çalışma Grupları: Afet, Resusitasyon, Kritik Hasta Bakımı, Geriatrik Acil Tıp. twitter.com/DrNimet

Uzm. Dr. Nurullah İshak IŞIK


Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Uzm. Dr. Özgür Çevrim


Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. REBİ DURAN


HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ

15 07 1991 de Hatay Samandağı ilçesinde dünyaya geldim. İlk orta ve lise eğitimimi Samandağında aldım. Adıyaman üniversitesi tıp fakultesini 2008 de kazandım. O yıllarda malatyada eğitim vermekte olan Adıyaman Üniversitesi tıp fakültesinden 2013 te Mustafa Kemal Üniversitesine geçiş yaptım. 2015 te tıp fakultesini bitirip Yayladağı toplum sağlığı merkezinde 1 yıl mecburi hizmetimi yapıp Hassa Akbez Aile Sağlığı Merkezine Aile Hekimi olarak geçiş yaptım. Hassa Akbez de 1 yıl 4 ay aile hekimliği yaptım. 2017 de Tıpta Uzmanlık Sınavı ile Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalında uzmanlık eğitimine başladım. 2021 kasım itibariyle Acil Tıp Uzmanı oldum. 2022 ocak ayı itibariyle Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapmaktayım.

Uzm. Dr. ŞAKİR HAKAN AKSU


Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Secdegül COŞKUN


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. SEÇİL CANSU ALKAN


GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Uzm. Dr. serdal ateş


Çorum Erol Olçok EAH

Uzm. Dr. SERKAN ŞAHİN


Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı ANKARA

Acil Tıp uzmanı

Uzm. Dr. Sinem Özcan


İEÜ Medicalpark Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Uzm. Dr.


Aydın Üniversitesi Florya VM Medikal Park Hastanesi

Uzm. Dr. YUNUS EMRE ARIK


ŞİŞLİ HAMİDİYE EFTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. AHMET FIRAT UÇAR


KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Asist. Dr. abdul samet şahin


ktü acil

Asist. Dr. Mustafa Akarca


FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Akın Şahin Barbaros


MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Gozel Amanova


Ege Universitesi Hastanesi

Ismim Gozel Amanova. 46 yaşındayım. Türkmenistan uyrukluyum. 2000 - Türkmen Devlet Tıp Üniversitesinden mezun oldum. Memleketimde aile hekim olarak 10 sene çalıştım. 2015 Izmire taşındım. 2021 de Tıp Uzmanlık Sınavından geçtim, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan olarak Kasımayinda görevimi başladım Mayıs ayında 2022 de istifa ettim. Tekrar Tuştan geçtim ve Acil Tıp Ege Üniversitesi Hastanesinde asistan olarak Haziran ayinda görevimi başladım. İş yerimden çok memnunum. Bekarım. 18 yaşında kızım var.

Asist. Dr. Kadir Aslan


Pamukkale üniversitesi hastanesi

Asist. Dr. ATAKAN YÜKSEKBAŞ


İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Ayşenur Ay


Ankara şehir hastanesi Bilkent

Asist. Dr. AYDANUR AKBABA


Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Ayşe Bağcı


Gazi

Asist. Dr. begüm sevgi


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

.

Asist. Dr. KÜBRA BİRE


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. BURÇİN ERSOY


Ege Üniversitesi Hastanesi

Asist. Dr. Bayram Buğra Türkeri


pamukkale üni.

Asist. Dr. FİDAN BUKET SARI


KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Burak Uğur


Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Buse Göktaş


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Eskişehir Osmangazi mezunu Eskişehir Osmangazi Üni. Acil tıp asistanı

Asist. Dr. Asım Can


Ankara şehir hastanesi

sağlık kurumları işletmeciliği 2015 hacettepe tıp 2022 Ankara Şehir hastanes acil tıp 2022-2026

Asist. Dr. Canay Demirtaş


Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Cem Abacı


Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. jiyan deniz ilgün


ankara eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. esra deniz kalkan


TEPECİK EAH

ege üniversitesi tıp fakültesi 2021 mezunuyum. 2021 tepecik eah acil servisinde asistan olarak çalışmaya başladım

Asist. Dr. Serhat Çelik


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

.................................................................................................................................................

Asist. Dr. Mert Çetinkaya


GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Mustafa Oğulcan Nadar


İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (2015-2021) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı (2022-2026)

Asist. Dr. selman gümüş


balıkesir üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. TAHA YAŞAR KİRAZ


ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi -Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. ahmet uzan


SBÜ MERSİN ŞEHİR HASTANESİ ACİL TIP ABD

Asist. Dr. Mehmet Alperen Biçer


Sakarya eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. ayşegül aygün gezer


kanuni eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. fatma sümeyye yılmaz


ankara şehir hastanesi

Asist. Dr. Kevser Erdoğan


Pamukkale üniversitesi tıp fakültesi

Asist. Dr. Mahir Utku Aybey


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Murat Göl


Marmara üniversitesi pendik eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Murat TAŞDEMİR


Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Mustafa Temel


ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL A.B.D.

Asist. Dr. Orhan İnaltekin


Ümraniye eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. muhammet özkul


Sağlık bilimleri üniversitesi

Asist. Dr. EDA ŞAHİN


Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. EKREM BUĞRA GÖKÇEK


Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. elif günhan


Bursa Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Elif Samian


Gazi Yaşargil eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. emin hüseyin akar


aksaray eah

Asist. Dr. Emine SARI


KSBÜ EÇEAH

MERAM TIP FAKÜLTESİ 2020

Asist. Dr. Emine Kübra Aktürk


Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. ESMA DEDEBAĞI


selçuk üniversitesi tıp fakültesi acil tıp

Asist. Dr. esma buşra güzeş


ankara eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Mehmet Fatih KAPLAN


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Fatih Mehmet Altındaş


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Fatmanur Çavdaroğlu


ORDU EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Asist. Dr. Fatma Nur Naneli


Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asist. Dr. Fatma Sinem Hatipoğlu


İSTANBUL CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ

Asist. Dr. Furkan Demirkapı


Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıp Mezuniyet Yılı 2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Asist. Dr. GÜLŞAH UÇAN


Eskişehir Osmangazi üniversitesi tıp fakültesi acil tıp anabilim dalı

Asist. Dr. Gamze Alsu


Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. GÖKAY ÖNDER


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

01.01.1991 de Kastamonunun Taşköprü ilçesinde doğdum.Mersin fen lisesinden 2009 yılında mezun oldum.2016 yılında dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldum.2017/mart-2018/haziran tarihleri arasında pamukkale üniversitesi hastanesi kardiyoloji anabilim dalında kardiyoloji asistanlığı yaptım.21.11.2018 de pamukkale üniversitesi acil tıp anabilim dalında asistanlığa başladım.

Asist. Dr. GÖKHAN DERELİ


ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP

Asist. Dr. Göknur Öztürk


Sbu.antalya eğitim araştırma hastanesi

2011-2018 YILI 9 EYLÜL TIP FAKÜLTESİ 2018-2022 SBÜ.ANTALYA EAH ACİL TIP ASİSTANI

Asist. Dr. gülay özfidan


diyarbakır gazi yaşargil eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Gizem Şimşek


Çukurova üniversitesi

Asist. Dr. Halime Beyza Yüksel


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Hüseyin Furkan Karadağlıoğlu


Eskişehir Osmangazi üniversitesi tıp fakültesi hastanesi

Asist. Dr. Hasan sefa Çatal


Kocaeli üniversitesi

Asist. Dr. Huzeyfe Karakaya


zonguldak bülent ecevit üniverstesitesi hastanesi

Asist. Dr. İHYA OPRUKCU


ORDU EAH

Asist. Dr. İLKAY KILIÇ


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

Akdeniz Acil

Asist. Dr. İLKSEN OKUR


ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

...

Asist. Dr. İncifer KANBUR


İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAMATYA POLİKLİNİĞİ

Asist. Dr. İREM AYDOĞDU


ESOGÜ ACİL

Anksiyetik acil sevdalısı

Asist. Dr. İsmail Borazan


Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Kadir Yenal


Ankara şehir hastanesi

Asist. Dr. Kasım Ateş


ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT E.A.H.

Asist. Dr. Kemal Serin


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi

Asist. Dr. KEMAL YILDIRIM


SULTAN 2.ABDULHAMİD HAN EAH ACİL TIP KLİNİĞİ

Asist. Dr. Mustafa Batuhan KILIÇASLAN


İstanbul Eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. muhammet raşit kılıç


samsun eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. MEHMET AYBAR


BURSA ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. mehmet şirin çetin


marmara ünivesitesi

Asist. Dr. MEHMET PAŞA


DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Asist. Dr. MEHMET ŞENADAM


SBÜ GAZİ YAŞARGİL EAH ACİL TIP KLİNİĞİ

Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. Merve Yamak


Kütahya Evliya Çelebi eğitim araştırma hastanesi

Asist. Dr. Merve Demir Türkeri


Pamukkale üniversitesi

Asist. Dr. Merve Topal


Ankara Şehir Hasanesi

Asist. Dr. Mesut Gürbüz


Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Work, work, work...

Asist. Dr. Müge ARSLAN


Bakırköy Sadi Konuk EAH Acil Tıp Birimi

Asist. Dr. MUHAMMET ÇAKAS


BALIKESİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL TIP

Balıkesir Üniversitesi Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. Murat Can Tahta


Pamukkale üniversitesi hastanesi

Asist. Dr. Fahriye naz Erdil


Ümraniye eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Nurali Lomanov


Ege üniversitesi acil tıp

Asist. Dr. Ömer Jaradat


KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Asist. Dr. ömer osman büyüksütçü


erciyes üniversitesi

Asist. Dr. Ömer Özdoğan


Gazi yaşargil eah

Asist. Dr. yusuf öner


fatih sultan mehmet eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Abdullah Onur Oflaz


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Orçun Atay


Antalya eğitim ve araştırma hastanesi

Adana doğdum. Adana Anadolu lisesinde lise eğitimi gördüm. Tıp fakültesine Çukurova üniversitesinde gittim. Erasmus ile Napoli'de 6 ay eğitim gördüm. Mecburi hizmet olarak Van'ın Çaldıran ilcesinde 2 yıl çalıştım. Antalya eğitim ve araştırma hastanesinde acil tıp asistanı olarak çalışmaktayım.

Asist. Dr. Ozan ALTINTAS


Izmir Katip celebi Üniversitesi ataturk egitim arastirma hastanesi

Ege üniversitesi 15 mezunuyum, 2018 yılında İzmir katip çelebi üniversitesi Atatürk eğitim araştırma hastanesinde acil tıp asistanı olarak görev yapmaktayım

Asist. Dr. Özkan Gizlici


Ankara üniversitesi

Asist. Dr. PELİN İRHAN


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/Kocaeli Üniversitesi Acil Tıp A.D

Asist. Dr. RAZİYE RABİA ÖZDEMİR


BURSA ŞEHİR HASTANESİ

Asist. Dr. Saadet merve Ayaz


Balcalı hastanesi

Asist. Dr. Muhammed sadettin İpek


Konya şehir hastanesi

Asist. Dr. Mert Şahin


Dışkapı yıldırım Beyazıt eah

Asist. Dr. SAMED Bulut


BEÜ TIP FAKÜLTESİ

Asist. Dr. Kadiriye Sarısoy


Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. SEHER ŞAHİN


DERİNCE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Seher.....

Asist. Dr. Hüseyin Selvi


Ankara şehir hastanesi

Asist. Dr. semih taşkınlar


balıkesir üniversitesi

Asist. Dr. Serhat Aras


Pamukkale üniversitesi hastanesi acil tıp ABD

Asist. Dr. serhat ülgüt


SBÜ Gazi Yaşargil EAH

Asist. Dr. Şeyma Sarıgedik


Ankara Şehir Hastanesi

Asist. Dr. Simge Altuntaş


Ege Üniversitesi

Asist. Dr. Sinem Demir


Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Şükriye Gül


Kırşehir devlet hastanesi

Asist. Dr. Şule Aktaş


Balıkesir üniversitesi hastanesi

Asist. Dr. SÜLEYMAN ATAY


ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Bucak doğumlu. 2012 Mehmet cadıl Anadolu öğretmen lisesi mezunu. 2018 ege tıp mezunu. Bucak DH acil servisinde dhy tamamladı. Antalya eah acil tıp kliniğinde asistan hekim

Asist. Dr. Mahfuz Şurhak İpek


Ankara şehir hastanesi

Asist. Dr. Tansu Gökçe Öztürk


Çukurova üniversitesi

Asist. Dr. Tuba nur Vural


Pamukkale üniversitesi

2020 Akdeniz mezunu Pamukkale Üniversitesinde Acil Tıp Asistanı

Asist. Dr. Ülkü AÇIKSÖZ


Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanes, Acil Tıp

Asist. Dr. SEMA BELEK


Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp

Asist. Dr. VEYSEL BULAN


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

elazığ doğumluyum.fırat üniversitesi tıp fakültesi 2018 mezunuyum. mezuniyet sonrası bingöl devlet hastanesinde dhy'mi tamamladıktan sonra fırat üniversitesi tıp fakültesi acil tıp anabilim dalında başladığım uzmanlık eğitimime inönü üniversitesi acil tıp anabilim dalında devam etmekteyim.

Asist. Dr. Elif Yaren KURUL


Ordu üniversite

Asist. Dr. Yasin Haydar YARTAŞI


Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Düzce Tıp Acil Tıp A.B.D

Asist. Dr. Yavuz Fatih YAVUZ


Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2018'de mezuniyetten sonra Şırnak Silopi DH 'de 2.5 yıl çalışarak vaka ve hasta yönetimi konusunda beceri kazandım. Pandemi yönetimi, askeri hekimlik, koruyucu hekimlik, evde bakım hastaları üzerinde beceri kazandıktan sonra, Antalya EAH'da asistanlık eğitimi almak üzere 2021 yılında eğitime başladım.

Asist. Dr. YUNUS EMRE ÇAYIR


Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. YEŞİM GEZER


marmara üniversitesi pendik eğitim ve araştırma hastanesi

Asist. Dr. Yasin Dündar


Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Yusuf Uluocak


İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Yusuf Salih Küçük


Kütahya Saülık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Asist. Dr. Zekrullah Arefi


Göçmen sağlık merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum

Pratisyen Hekim Mustafa Hüseyin Bozkurt


İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi

Pratisyen Hekim AHMET SERDAR UZUN


HAYDARLI İLÇE DEVLET HASTANESİ

Aslıhan Şahin


Gazi üniversitesi hastanesi

Çağdaş Yıldırım


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Hakan İyisaraç


Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi

Emir Ergenekon


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

TANER EKİNCİ


DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİS

aydeniz ünver


bahçeşehir üniversitesi paramedik bölümü öğrencisi

Eda Demirhan


112

Erkan Göksu


Akdeniz University School of Medicine Department of Emergency Medicine

Ləman Məmmədova


Ganja İnternational Hospital.Synergy Group

Paylaş Paylaş