Temel Yaşam Desteği (TYD) / İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) Kursu


Bağlı Olduğu Komite: Resusitasyon Çalışma Grubu (TATDRES)
Çalışma Grubu Başkanı: Murat Pekdemir
Kurs Genel Koordinatörü: Çağdaş Yıldırım
Kurs Tipi: Hibrit / yüz yüze
Kurs Süresi: 1/2 gün

Kursun Amaçları

 • Bu kurs temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği konularında teorik bilgi sahibi katılımcılar için pratik uygulamalar ağırlıklı olarak yapılandırılmış olup katılımcıların temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği konularında özellikle takım çalışması konusunda bilgi ve uygulama becerisinin geliştirilmesi amaçlamaktadır.
 • Teorik sunumların ardından gruplara bölünerek pratik eğitim yapılacaktır.
 • Her bir kursiyer pratik eğitimler sırasında en az 1 kez ekip lideri ve diğer katılımcıların ekip lideri olduğu senaryolarda da ekip elemanı olarak görev alacaktır.
 • Klinik senaryolar üzerinden kardiyak arest olan hastada temel yaşam desteği algoritmalarının tanımlanması ve takım olarak temel yaşam desteği uygulama becerisi kazanılması
 • Temel yaşam desteği uygulamasındaki kompresyon ve kurtarıcı soluk verme tekniği ile ilgili becerilerin pekiştirilmesi
 • Klinik senaryolar üzerinden kardiyak arest olan hastada şoklanabilir ritmlerde ileri kardiyak yaşam desteği algoritmalarının tanımlanması, defibrilatör kullanma becerisinin pekiştirilmesi
 • Klinik senaryolar üzerinden kardiyak arest olan hastada şoklanmayan ritmlerde ileri kardiyak yaşam desteği algoritmalarının tanımlanması
 • Klinik senaryolar üzerinden taşikardi ve bradikardide ileri kardiyak yaşam desteği algoritmalarının tanımlanması, kardiyoversioyon becerisinin pekiştirilmesi
 • Yukarıdaki konularda karışık hazırlanmış klinik senaryolar üzerinden ileri kardiyak yaşam desteğinde takım çalışması, takım çalışmasında ekip lideri ve ekip elemanlarının rollerinin tanımlanması ve tanımlanan bilgilerin uygulama becerilerinin edinilmesi

İKYD kursu 1/2 gün sürmekte; yüz yüze düzenlenen kurslarda öğleden önce teorik dersler, öğleden sonra pratik uygulamalar yapılmaktadır. Hibrit formatta ise kurs öncesi hafta teorik dersler çevrimiçi gerçekleşmekte ve kurs günü ise pratik uygulamaları yapılmaktadır.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil tıp asistanları ve uzmanları, diğer branş asistanları ve uzmanları, pratisyen hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

 • Temel Yaşam Desteği
 • Arrest Ritimleri
 • Taşikardiye Yaklaşım
 • Bradikardiye Yaklaşım
 • Özel Durumlarda KPR

 

Paylaş Paylaş