Simülasyon ortamlarında, katılımcıların birbirleriyle, diğer disiplinlerle ve simülasyon ortamı dışındaki kişilerle iletişim kurarken kullanmaları istenen, yapılandırılmış iletişim metodu ‘SBAR İletişimi’ nin komponentleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

I.Hastanın güncel durumu ile ilişkili kısa öyküsü
II.Hastanın değerlendirme bulguları
III. Sonraki adım için tavsiye
IV. Hasta yakınlarıyla iletişim
V. Eylem planı için izin
VI. Hastanın özgeçmişi
VII.Hastanın kimlik bilgileri
VIII. Hastanın mental durumu

II, III, IV, V
I, V, VII, VIII
I, IV, VI, VII
I, II, III, VI
II, V, VI, VII
KAYNAK: Okupniak C. Human Patient Simulator Simulation. In: Review Manual for the Certified Healthcare Simulation Educators (CHSE). Editors: Wilson L, Wittmann-Price RA. Springer Publishing Company, NewYork, 2015; Page: 115.

Bu haftanın kazananı

Ahmet Akif Durak

Kendisini tebrik ediyoruz.