TATD Toksikoloji web sitesi açıldı


Değerli Meslektaşlarım

Türkiye Acil Tıp Derneği Klinik Toksikoloji Çalışma Gurubu olarak web sitemizi açıyoruz. Bu gurubun kuruluşunda emeği geçen pek çok değerli arkadaşım olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Eğitim bir gönül işidir ve amaç damla damla bilgileri toplayıp okyanusları yaratmaktır. Toksikoloji özellikle zor vakaların ve şaşırtıcı öykülerin barındığı bir daldır ve çoğunlukla hastada  sağlıklı bir  öykü veya  tanısal laboratuar tetkikleri sağlanamaz. Bu yüzden klinik ortam tam bir bilinmezlik  denizine dönüşebilir.  TATD Klinik Toksikoloji Çalışma Gurubu olarak bu denizdeki tecrübelerimizi ve evrensel bilgileri paylaşmak için bu platformu kullanmak istiyoruz. Bizim bu siteyi kurarken amacımız karşılıklı bilgi alışverişi yapabileceğimiz medya yaratmaktır. Üyelerimiz ile karşılıklı hem soru ve cevaplarımızı hem de kullanabilecek eğitim materyallerini paylaşacağız. Çalışma gurubumuza ait akademik faaliyetleri ve değerlendirme sonuçlarını ilk kez TATD Kurs Günleri Kongresinde Sözlü Bildiri olarak   sunacağız. Özellikle Eğitici Eğitimi ve Temel Eğitim konusunda Programlarımız devam etmektedir.  Bu grup ile çalışmak isterseniz sizlerin de iletişime geçmenizi bekliyoruz.

Web sitemiz; http://tatdtoksikoloji.org/

Twitter adresimiz; @tatdtoksikoloji

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı
TATD Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu

 

Paylaş Paylaş