Ortak Yeterlik Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız 

Acil Tıp uzmanlığı alanındaki Acil Tıp Yeterlik Kurulu 2004 yılında Türkiye Acil Tıp Derneği ( TATD ) tarafından kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Acil Tıp Uzmanları Derneği ( ATUDER ) Yeterlik Kurulu 2007 yılında kurulmuş ve yönergelerini Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu' na sunmuşlardır.

Bir Uzmanlık alanında tek bir yeterlik kurulu olması gerektiğinden TTB-UDEK-UYEK hekemliğinde 2008 yılında yapılan toplantıda alınan kararlar yürürlüğe sokulamamış ve faaliyetlere ara verilmiştir. 

Yeterlik Kurullarının uzmanlık eğitim kalitesinin arttırılması ve topluma sunulan sağlık hizmetlerininin iyileştirilmesindeki rolü dikkate alındığında Acil Tıp Yeterlik Kurulu' nun aktif hale gelmesi gerekmektedir.Bu amaçla TATD Yönetim Kurulu     ( YK ) 23 Aralık 2013 tarihinde ATUDER YK'  ya her iki dernek tarafından oluşturlan ve özerk yapıda çalışan bir Yeterlik Kurulu oluşturulması teklifini iletmiş ve olumlu yanıt almıştır.

Sonuç olarak,TATD adına yetkilendirilen Doç. Dr. Cem OKTAY, Doç. Dr. Ahmet DEMİRCAN ve Öğr. Gör. Bülent ERBİL ile ATUDER yeterlik Kurulu ve ATUDER YK temsilcileri, özerk bir Acil Tıp Yeterlik Kurulu oluşturulması için 15 Şubat 2014 tarihinde Ankara' da bir araya geleceklerdir.

Bilgilerinize sunarız.

Türkiye Acil Tıp Derneği
Yönetim Kurulu 

Paylaş Paylaş