Anasayfa Haber ve Duyuru Klinik Toksikoloji Hakkında TATD-Toksikoloji Çalışma Grubu Görüşü

Klinik Toksikoloji Hakkında TATD-Toksikoloji Çalışma Grubu Görüşü

by Ozan Konrot
0 comment

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Acil Tıp Derneği olarak 10 yıldan daha fazla bir süredir Acil Tıp ana alanı altında bazı alanlarda yan dal uzmanlık eğitimlerine başlanılması gerektiği ile ilgili çalışmalarımız olmuş, ilgili mercilere yazılı resmi taleplerimiz iletilmiş ve toplantılar yapılmıştır. Acil Tıp ana dalı altında yan dal uzmanlık eğitimi verilmesini talep ettiğimiz alanlardan bir tanesi de “Klinik Toksikoloji Yan Dal” eğitimidir.

İlaca veya toksinlere bağlı akut ve kronik  etkilerin önlenebilmesi, tanı ve tedavilerinin rasyonel olarak yürütülmesi ve bu konuda uluslararası bilime katkıda bulunacak multidisipliner araştırmaların yapılabilmesi “Klinik Toksikoloji” bilim dalının gelişmesi ile olasıdır. Acil Tıp Ana Dalı altında “Klinik Toksikoloji Yan Dal” eğitimi verecek donanımlı eğitici ekibi mevcuttur. Hem ulusal hem de uluslar arası alanda Klinik Toksikoloji ile ilgili bilimsel çalışmalar Acil Tıp uzmanları tarafından yapılmış ve yapılmaktadır. Şu anda bir yan dal eğitimi mevcut olmadığı halde bu uzmanlık eğitimi içinde gerek Türkiye gerek Yurtdışındaki partnerler ile önemli çalışmalar da devam etmektedir. Yan dal eğitimi ise verilen bu eğitimin standardize olmasını sağlayacaktır.

Acil Tıp ana dalının altında kurulacak “Klinik Toksikoloji Yan Dal” uzmanlık eğitimi ile Acil Tıp Anabilim Dalı uzmanlık  eğitim programlarında “Klinik Toksikoloji” alanında yetişmiş, bilgi ve beceriye sahip, çeşitli bilimsel proje ve araştırmalarla bilime katkıda bulunan ve daha iyi hasta bakan uzmanların ve  akademisyenlerin yetiştirilmesi de sağlanmış olacaktır. Acil Tıp klinikleri bu hastaların büyük bir çoğunluğunun tanı ve tedavi yerleri olduğu için genel klinik eğitimi almış bir Acil Tıp uzmanının “yan dal” olarak Klinik Toksikoloji eğitimi alması da, en doğru süreci sağlayacaktır.

Geçtiğimiz hafta içerisinde sizlerin de gördüğü bir taslak metin ortaya çıkmıştır. Bu taslak belgede ise Klinik Toksikoloji bir “yan dal” olarak değil “ana dal” olarak tanımlanmaya çalışılmaktadır. Türkiye’ de Acil Tıp uzmanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişimine benzer bir yol izlemiş ve o günden beri de gerek ABD gerek Avrupa’daki protokollere göre uzmanlık eğitimine devam etmektedir. Anglosakson ülkelerinde Acil Tıp Ana Dalı altında yan dal olarak Klinik Toksikoloji eğitimi verilmektedir. Ülkemizde de, yurt dışındaki eğitimlere akredite olabilmek için bu yan dal uzmanlığına ihtiyaç vardır. Ancak taslak halinde gelen Klinik Toksikoloji Ana Dal uzmanlığı programı yeteri kadar plan ve programdan yoksun bir taslaktır. Bir Ana Dal programı olabilmesi için bu programda klinik eğitimin verilebileceği bir müfredat olmalıdır. Ayrıca bu programın gerçekleşmesi halinde bu uzmanların hangi klinikte görev alacağı ve çalışmalarını nasıl sürdürecekleri de ayrı bir sorundur. Bu kadar spesifik bir konunun “Uzmanlık Ana Dal” eğitimi olarak değil de bir YAN DAL eğitim programı olarak sunulması daha uygun bir yaklaşımdır.

Adı geçen konu henüz kesinleşmiş bir konu değildir, taslak halindedir. Klinik toksikolojinin ana dal olması konusu “Tıpta Uzmanlık Kurulunun” yakın zamanlı bir toplantısında da konuşulmuş ama itirazlar üzerine karar alınamamıştır.

Türkiye Acil Tıp Derneği olarak konunun takipçisiyiz. Hem Tıpta Uzmanlık Kurulu hem de Sağlık Bakanlığı yönetimi ile yazışma ve toplantılarımız devam etmektedir. Olası değişikliklerden siz değerli uzmanlarımız da haberdar edilecektir.

Saygılarımızla,
Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI
Türkiye Acil Tıp Derneği Başkan Yardımcısı
Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı

You may also like

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Themis