Anasayfa Haber ve Duyuru Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planı

by Ozan Konrot
0 comment

Değerli Acil Tıp Uzmanları,

Türkiye Acil Tıp Derneği, ülkemizdeki acil sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmaktadır. Acil servislerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüş ve önerilerini Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumuna iletmekte olup gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetleri yerine getirmesini de talep etmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu ile yapılan daha önceki toplantı ve çalıştaylar sonucunda öncelikli konular arasında yer alan acil serviste yatış ve sevk problemleri ile ilgili açıklayıcı yazının Kamu Hastanelerini Kurumuna bağlı hastanelere dağıtıldığını görmekten mutluyuz. Bu konudaki çalışmalara katkı sağlayan TATD üyelerine, acil tıp uzmanlık alanında uğraş gösteren diğer kurum ve kuruluşlara üye olan acil tıp uzmanlarımıza ve bu çalıştayları düzenleyen, hazırlanan metinlerin hayata geçirilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerini yapan Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu yönetici ve temsilcilerine teşekkür ederiz.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumunun Acil Eylem Planı adıyla yayınladığı belgede Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin “Acil servislerde hasta kabul ve yatış işlemleri” başlıklı 14. maddesinin 3. fıkrasındaki ve “Acil servisten diğer sağlık tesislerine sevk ve nakil esasları” başlıklı 15. maddesindeki hükümlere atıfla acil servise başvuran hastalara sunulan sağlık hizmetlerinde yaşanılan aksaklıkların giderilmesi amacıyla aşağıdaki ifadelere dikkat çekilmiştir.  

Acil servise başvuran hastalardan 24 saat içinde tanı konulanların ilgili kliniğe yatırılması, 24 saat içinde tanı konmayan hastaların en çok ilgili olduğu klinik branşa yatışının sağlanmasının temin edilmesi, kesin tanısı belirlenmiş hastaların en geç 4 saat içerisinde ilgili klinik branşa yatırılması, yatış işleminin tercihen ilgili klinik branş hekimince sağlanması ancak lüzum görülmesi halinde ilgili hekime haber verilerek acil servis sorumlu hekimince yatış işlemlerinin sağlanması, acil serviste yatış bekleyen hasta varken poliklinikten acil olmayan hastaların yatışının engellenmesi amacıyla hastane yazılım değişikliklerinin yapılması, ilgili klinik branşta boş yatak olmaması sebebiyle sevk yapılmaması ve en uygun başka bir klinik boş yatağına yatırılması, ameliyat ve benzeri işlemlerde öncesinde yapılacak hazırlık tetkiklerinin ve elektif poliklinik yatışlarının acil servisler üzerinden yapılmasının engellenmesi için tedbirlerin alınması hususlarına dikkat çekilmiş olup; ayrıca yoğun bakım ve özellikli sağlık hizmeti gerektiren hastaların sevki ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Ekte yazının orjinali mevcut olup siz değerli Acil Servis Uzmanlarının bilgilerine sunarız.

Türkiye Acil Tıp Derneği
Yönetim Kurulu 

Acil Eylem Planı

You may also like

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Themis