Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği için Sağlık Bakanlığındaydık!


Değerli Üyelerimiz,

Acil Tıp uzmanlık öğrencilerinin çalışma sisteminin ülkemiz sağlık kurumları genelindeki yorumlama farklılıklarını görmemiz ve yine derneğimize gelen yoğun sorular doğrultusunda bugün Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Şuayip Birinci ve S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Ahmet Tekin beylerle görüş alışverişlerinde bulunduk. Bu kapsamda, ana teması uzmanlık öğrencileri çalışma sistemi olmakla birlikte acil tıp disiplinimize ait farklı konularda da TATD YK üyelerimizce görüşlerimiz aktarılmış oldu. Memnuniyetle açıklamak isteriz ki, yakın zamanda bu paylaşımların sahaya etkilerini gözlemleyebileceğiz.

Sonuç olarak, bu görüşmeler sırasında; son mevzuat değişikliklerinden öncesinde dahi işleyişlerimizde 24 saatten daha uzun süreli sağlık bakım hizmeti olmadığını vurgulamış olduk. İlk görüşmemizden aldığımız izlenime göre, 24 saat çalışma düzeninin gereği olarak, günün her saatinin “mesai kavramı” içinde değerlendirilmesi ve bu toplam sürenin aşıldığı saatlerin ek mesai olarak tanımlanması gerektiği ve bu temel özelliği nedeni ile de diğer klinik disiplinlerinden ayrılmasının önemli olduğu konusunda hem fikir olunduğunu sizlere iletmek isteriz. Buradan hareketle, 24 saatten daha uzun süreli bir çalışma yaptırmaksızın, “4179 Devlet Memurları Kanunu Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını gösterir yönetmelik” kapsamında kurumların kendi iç işleyişine uygun mesai kaydırma modellerini kullanabileceği düşüncesindeyiz.

Bizlerde oluşan bu kanaat yanında, bakanlık iç işleyiş ve kurum yöneticileri çalışmaları sonrasında alınan kararların sahadaki yöneticilere aktarılacağı bilgisi de tarafımıza da iletilmiştir.
Saygılarımızla

TATD Yönetim Kurulu

Paylaş Paylaş