TATD Sahra Hastaneleri için Tıbbi Cihaz, Malzeme ve İlaç Öneri Kitapçığı


Sağlık Bakanlığının afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetleri yönetmeliğine göre insani yardım faaliyetleri kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışında kaliteli, etkin ve verimli olarak yürütülmesini planlamak ve sağlamak amacıyla zarar azaltma, hazırlık, erken uyarı, müdahale ve iyileştirme evrelerine ait faaliyetlerin gerçekleştirilmesine, sevk ve idaresine, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına dair yönetmelik yayınlanmıştır (1).

Sahra Hastaneleri Dünya Sağlık Örgütü/Pan Amerikan Sağlık Örgütü (WHO/PAHO) tarafından; “Belirli bir süre için acil durum gereksinimlerini karşılamak amacıyla, hızlı konuşlanabilme ve genişleme veya daralma yeteneğine sahip mobil, bağımsız, kendi kendine yeten bir sağlık tesis” olarak tanımlanmaktadır. Sahra hastaneleri afetlerin türüne, etkilenen nüfusun ihtiyaçlarına ve kullanım amaçlarına göre farklı birimlerden ve alt yapılardan oluşabilir.

Sahra hastanelerinde afet ve acil hasta bakımını kolaylaştırmak ve etkinleştirmek için standart hizmetlere ek olarak kullanımın faydalı olacağını düşündüğümüz özellikli tıbbi cihaz ve malzemeler gerekçeleriyle sıralanmıştır.

“Sahra Hastaneleri için Tıbbi Cihaz, Malzeme ve İlaç Öneri Kitapçığı” nın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Galeri


Paylaş Paylaş