Bugün Acil Tıp Günü …


Acil Tıbbın bir uzmanlık ana dalı olarak Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne eklenişinin yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün, Türkiye’de Acil Tıbbın gelişimi için bir milattır.

Acil Tıp branşı, kuruluşunun 29. yılında, kendisini ispat etmiş ve bütün hızıyla da gelişmeye devam eden bir uzmanlık dalıdır. Günümüzde ülkemizdeki tüm üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde, hemen tüm şehir hastanelerinde, ilçe hastaneleri ve özel hastanelerde acil servislerin sevk ve idaresinden Acil Tıp Uzmanları sorumludur. Akademik kadroları güçlü, kendi alanında söz sahibi bir uzmanlık alanının mensupları olarak gururluyuz.

Bununla birlikte uzmanlık alanımızın önünde ulaşılması gereken hedeflerin ve kaliteli acil sağlık hizmetleri sunumunun önünde engeller bulunduğunun bilincindeyiz.

Ülkemiz hastanelerinin tümünde bakılan hastaların dörtte biri acil servislerde bakılıyor. Bu eşi görülmemiş, bilimsel hiçbir açıklaması yapılamayan kalabalık, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ortamlarda, şiddetin gölgesinde çalışmak zorundayız. Mevcut hasta sayısının dengeli dağılımını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç var. Şiddetin sadece yasal düzenlemeler ve kolluk kuvvetlerinin marifeti ile azalmasını beklemek, nedenleri çözmeden, sonuçların düzeleceğini ummak doğru ve yeterli bir yaklaşım değildir. Şiddete neden olan kalabalığın, çalışma koşullarının, sosyolojik faktörlerin bir bütün olarak ele alınması gereklidir.

Acil servislerdeki adaletsiz ücretlendirme politikaları ve performans sistemi, Acil Tıp Uzmanlarının çalışma ortamlarında ihtiyacı olan huzur ve dayanışma ruhuna zarar vermektedir. Adil bir ödeme sistemi, emekliliğe yansıyacak gelir ve Acil Tıp Uzmanlarının hak ettikleri yıpranma payları üzerinde çalışılmalıdır. Tüm bu sorunların çözümü için sistemin devamını sağlamaya yönelik düzenlemeler yerine yapısal reformlara ihtiyaç olduğu açıktır.

Bu sorunların ve sorumlulukların bilinciyle Ülkemizde Acil Tıbbın ve acil sağlık hizmetlerinin gelişimi için Türkiye Acil Tıp Derneği olarak çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemizde Acil Tıp uzmanlığının gelişmesinde, ilerlemesinde emeği geçen ve gece-gündüz acil servislerde en iyi acil sağlık hizmetini sunan camiamızın tüm mensuplarına teşekkür ederiz.

“ACİL TIP GÜNÜ” hepimize kutlu olsun.

Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu

Paylaş Paylaş