Aşırı KalabalıkAcil Servislere İlişkin Durum Beyanı


Aralık 2022

Uluslararası Acil tıp Federasyonu (International Federation for Emergency Medicine – IFEM) Dünya’nın dört bir yanındaki tüm ulusal ve bölgesel Acil Tıp uzmanlığını temsil eden profesyonel kuruluşların federasyonudur. Acil tıp branşında çalışan doktor ve ekiplerin bağlantısını sağlar.

IFEM’in vizyonu, tüm ülkelerdeki insanların yüksek kalitede acil tıbbi bakıma erişebildiği bir Dünya yaratmaktır.

Bir hastanenin Acil Servisi, ani bir hastalığa veya yaralanmaya maruz kalan hastaların kabulüne ayrılan alandır. Acil tıp uzmanlığı eğitimine sahip tıbbi ve hemşirelik personeli, günün 24 saati hastalara teşhis koymak, tedavi etmek, taburcu etmek, hayata döndürmek ve hastaneye yatması gerekli hastaları stabilize etmek için çalışır.

Acil servis “Kalabalıklığı”, hasta talebinde, acil servisin verimli çalışabilme kapasitesinde ve/veya yatış gerekliliği olan hastalar için hastane içindeki yatak kapasitesinde bir dengesizlik olduğunda ortaya çıkar. Acil serviste kalabalıklığı dünya çapında tüm sağlık sistemlerinde mevcuttur ve durum Covid-19 salgınının ardından her zamankinden daha kötü hale gelmiştir. Kasım 2022 de 41 IFEM üyesi ülkenin katıldığı bir anketin sonucunda, katılımcıların %100’ü acil servis kalabalıklığı bildirmiştir.

Küresel olarak birçok ülkede hastanelerin Acil Servislerinde yaşanan aşırı kalabalık, hasta güvenliğine yönelik kabul edilemez ve önlenebilir bir tehdittir ve derhal ele alınmalıdır.

Kalabalıklığın nedenleri nelerdir?

  1. Acil servise başvuran hasta sayısının fazlalığı (genellikle alternatif seçenekler mevcut olmadığından veya acil olmayan sağlık bakımı talebin karşılamada başarısızlık)
  2. Acil serviste malzeme, personel veya verimli süreç açısından yetersizlik
  3. Acil servis hastalarının talebini karşılayacak hastane yatağının çok az olması, bu nedenle hastaların acil servisten ayrılması engellendiği için acil servisin kilitlenmesi

Hastaların acil servisten diğer yataklı servislere transferindeki gecikmeler en yaygın sorundur. Bazen üç faktör de problem olmaktadır.

Tehlikeler nelerdir?

Araştırmalar, kalabalık, kaotik ve stresli acil servislerde artmış iş yükünün gecikme ve hatalara neden olduğunu, hastaların zarar gördüğünü hatta ölümlerin meydana geldiğini göstermiştir. Hastalar veya yakınları acil servis personeline karşı saldırgan olabilir. Bu süreçte sağlık personelinin morali bozulur ve durum günden güne devam ederken tükenmişlik meydana gelir. Personelin ayrılması halinde durum daha da kötüleşir.

Birçok ülkede ambulanslar Acil Servis kalabalıklığından dolayı hastaları ambulans sedyesinden indiremez ve acil servisin dışında beklemek zorunda kalır. Bu durum ambulansların bir sonraki acil vakaya zamanında ulaşma ve müdahale imkanına engel olur.

Hastaların zarar görmemesi için neler yapılabilir?

Acil Servis kalabalıklığı önlenebilir. Şeffaflık gereklidir ve elde edilen veriler o bölgedeki yoğunluk hakkında yol gösterici olacaktır. Acil Servisleri ve hastaları mevcut durumun zararlarından korumak için ulusal ve yerel politikalar oluşturulmalıdır.

Acil servis kalabalıklığının “normal” veya her gün kabul edilebilir olduğu görüşüne karşı çıkmak için siyasi irade gereklidir. Hastane içindeki diğer alanlarda da (servisler, poliklinikler gibi) aşırı kalabalık kabul edilemez. Koşullar acil servisin, çok hasta durumdaki kişileri zamanında değerlendirme ve tedavi sağlayacak durumda olmasına izin vermelidir. “Yeniden Başlatma (Reset) düğmesine basmamız” gerekiyor.

#ResetEmergencyCare #NoMoreLivesLostWaiting

Acil Servis Kalabalıklığı önlenebilir ve şimdi sona ermeli.

IFEM, bu güvensiz ve savunulamaz durumu çözmek için hükümetlerin, sağlık bakım sistemi liderlerinin ve hastane yöneticilerinin işinde uzman yerel hastane acil tıp liderleriyle ortak çalışması gerektiğini savunuyor. Sağlık sistemleri genelinde hızlı ve etkili eylemler uygulanmalıdır.

Acil hastalara güvenli bakım sunabilmeliyiz.

Paylaş Paylaş