Anasayfa Genel Kamuoyu Duyurusu: Kırılma Noktasındayız!

Kamuoyu Duyurusu: Kırılma Noktasındayız!

by Ebru Ünal Akoğlu
0 comment

Kamuoyu Açıklaması

Ülkemizde her gün bakılan hastaların en az dörtte birine hizmet veren, kalabalık, sağlıksız ve güvenli olmayan koşullarda çalışmak zorunda bırakılan, her ay onlarca maddi, manevi zorluğa rağmen ülkesine hizmet etmenin verdiği sorumluluk ve gururla sınır boylarında askeri birliklerde görevlendirilen, buna karşın gelir adaletsizliği, özel hastanelerde çalışma hakkı verilmemesi gibi pek çok özlük hakkı elinden alınmış, biz Acil Tıp Uzmanları görev yerlerini terk etmemişlerdir. Acil servislerle ilgili yasal düzenlemeleri beklerken sağlıkta şiddetin gölgesinde, pandeminin cephe hattında ve bilimin ışığında hekimlik yapmaya devam ediyoruz.

Yıllardır gerçekleştirilen tüm görüşmelere ve başvurularımıza rağmen; acil serviste kalabalık, güvenliksiz ortamlarda şiddet görerek çalışmak zorunda kalmamız, acil serviste dayanışma ruhunu zedeleyen performans ve emekliliğe yansımayan adaletsiz ücretlendirme politikaları, verilmeyen yıpranma payları, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin uygulanmaması gibi sorunlarımız görmezden gelinmiştir.

Artık Çok Kırgın ve Yorgunuz

Uzun bir süredir biz hekimler için 14 Mart’lar bir bayram havasına sahip olmaktan çok uzak. On binlerce hekim bugün bir sıkıntıyı dile getiriyor. Yöneticiler hekimlere ayar vermek yerine bu çağrıya kulak vermelidir. Hekimler gerek yaptıkları iş gereği gerekse bu ülkenin yetişmiş insan gücü olarak son derece değerlidir. Hekimin değerini aşağılayacak, onu toplumun diğer kesimleri ile karşı karşıya getirecek açıklamalar yapmak yerine hekimler dinlenmeli ve anlaşılmalıdır. Sürekli hekimlerin ülkeye olan borçlarından söz eden devlet yöneticilerimizi, hayatı pahasına mesleklerini yapan, bu ülkeye, bu ülkenin insanına hizmet eden meslektaşlarımıza olan borçlarını ödemeye davet ediyoruz.

Türkiye Acil Tıp Derneği Olarak Tüm Meslektaşlarımız ile Birlikte Acil Çözüm Bulunması Gereken Aşağıdaki Taleplerin Yerine Getirilmesini Bekliyoruz:

1. “Sağlıkta Şiddet Yasası” acilen yasalaşmalı; cezalar, tutuksuz yargılanma ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalıdır.

2. Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız derhal iyileştirilmeli, acil servislerde kalabalık sorununun çözümü ve acil servisi 24 saat açık poliklinik haline getiren yeşil alan uygulaması için acil servis dışı çözümler üretilmelidir.

3.Acil servislerde gelir adaletsizlikleri ortadan kaldırılmalı, tüm hekimlere emekliliklerine yansıyacak ve insanca yaşama hakkı tanıyacak ücretlendirme politikaları belirlenmelidir. Tüm acil çalışanlarına hak ettikleri yıpranma payları verilmelidir.

4. Covid-19 “illiyet bağı” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalıdır.

5. Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlardan kaynaklanan malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkum eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Hekimler artık kırılma noktasındadır. Hikmet Boran önderliğindeki tıp fakültesi öğrencilerinin işgal kuvvetlerine karşı kararlı duruşlarına atfen 14 Mart 1919’dan beri kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı yeni başlangıçların miladıdır.

14 Mart Tıp bayramının Cumhuriyet’imizin 100. yılına giderken yeni bir milat olmasını diliyoruz.

#KırılmaNoktası

Kamuoyuna saygılarımızla,

Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu

You may also like

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Themis