ACİL SERVİSDE G(ö)REVİ DESTEKLEYEN 10 ÖNERİ


Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD); sağlıkta şiddete karşı her zaman ki duruşu ile tavrını göstermiştir. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yoğun bir çaba yürütmüş, yetkili kurumlarla iletişimde kalarak sorumluluk almaya çalışmıştır.

Grev sürecinde her hangi basamaktaki acil serviste acil hasta bakımına devam eden acil servisleri destekleyici 10 öneri açıklamak istiyoruz.

  1. Acil servislerdeki güvenlik personel sayısının arttırılması.
  2. Triyaj alanlarında değerlendirmelerin doktorlar tarafından yapılması. Etkin triyaj desteklenerek iş yükünün hafifletilmesi.
  3. Gerçek acil (sadece kırmızı alan ve sarı alan) hastaların bakılması.
  4. Hastane idarecilerinin grev boyunca acil servis çalışanlarını desteklemesi.
  5. Acil olmayan hastaların hastanenin farklı birimlerinden doğrudan acil servise yanlış yönlendirilmemesi. Tüm hastane personelinin grev konusunda bilgilendirilmesi.
  6. Branş hekimi meslektaşlarımızın hasta yakınlarını ve halkımızı bilgilendirmek amaçlı acil servislerde grevin gerekçelerini anlatması.
  7. Acil hasta bakımının ilgili branşlar açısından hassasiyetle konsültasyonları değerlendirmesi, acil servislerin yalnız bırakılmaması.
  8. Endikasyon dışı (ilaç yazım vb) reçete yazılması taleplerinin kabul edilmemesi.
  9. Pansuman ve enjeksiyon vb. küçük ve kronik müdahalelerin acil serviste yapılmaması.
  10. Yaşanacak yeni bir şiddet olayında doğacak “beyaz kod” ile ilgili derneğimizden hukuki destek talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu

sağlıktaşiddetehayır #güvenliçalışmakoşulları

Acil Serviste G(ö)revi Destekleyen 10 Öneri.pdf

Paylaş Paylaş