8 ŞUBAT 2022’de BEYAZ G(Ö)REVDEYİZ!


Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi, özlük haklarındaki iyileştirmeler toplumun sağlık hakkı ile doğrudan ilişkilidir.

Türk Tabipleri Birliği diğer sağlık meslek örgütleri ile birlikte, sağlık çalışanlarının gelirlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla 26 Ocak-4 Şubat 2022 tarihleri arasında Beyaz Nöbet ve 8 Şubat 2022 günü Beyaz G(ö)rev düzenleneceği duyurusunu yapmıştır.

  1. Emekliliğimize de yansıyacak insanca yaşayabileceğimiz temel bir ücreti sağlayacak şekilde ekonomik ve özlük haklarımız için yeni bir düzenleme bir an önce yapılması,
  2. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin önerdiği diğer sağlık emek-meslek örgütlerinin desteklediği etkili ve caydırıcı yeni bir “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılması,
  3. COVID-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması.
  4. Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması,
  5. Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması,
  6. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,
  7. Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması

taleplerini Türkiye Acil Tıp Derneği olarak destekliyoruz.

Bu süreçte Acil Servisler “Sadece Tıbbi Acil Durumlarda” hizmet vermeye devam edecektir.

Tüm Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu

Galeri


Paylaş Paylaş