663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında


Sağlık alanında düzenlemeler içeren 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Bu kanun Teklifinde, Sağlık Meslekleri Kurulunun yetki alanını genişletilirken; belirsiz tanımlarla oluşturulan eylemlere meslekten men cezası verilmesine kadar varan düzenlemeler öngörülmüştür. Meslek uygulamasında hastanın sağlığının geçici olarak bozulmasına neden olmak ya da mevzuata aykırı işlem yapmak gibi fiiller oldukça geniş ve soyuttur. Torba teklifte madde23. bb fıkrasında yer alan değişiklik önerisi bu haliyle yasalaşması, ülkede hekimlik mesleği uygulamalarını yapılamaz hale getirecektir. Mevcut öneriler, mesleğimizin gereği olan tıbbi uygulamalardan kaynaklanan, yan etki, komplikasyon gibi sahasının gerçekliklerinden, düzenlemeye çalıştığınız alanın sorunlarından, dahası iyi niyetten uzaktır.

Yüce TBMM’nin sayın Millet Vekillerini ve Sayın Sağlık Bakanlığı yetkililerini öncelikle, malpraktisi ve şiddeti doğuran çalışma koşullarımızın düzeltilmesi için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmeye, ilgili maddelerin tasarıdan çıkarılması için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Paylaş Paylaş