Travma Yönetimi Kursu, Ankara


  • 19 Ekim 2017 - 21 Ekim 2017
  • Etkinlik
  • 867

İletişim için ; 

Aytül Kuşçu
Çankaya Mah. Cinnah Cad. No: 51/10 Çankaya – Ankara
Tel : 0312-438-1266
Faks  : 0312-438-1268

19 Ekim 2017

09.00 – 09.10

Açılış ve Kurstan beklentiler

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca
Doç. Dr. Nalan Metin Aksu

09.10 – 09.30

Ön test

 

09.10 – 09.40

Çoklu Travmaya Genel Bakış

Doç. Dr. Serkan Şener

10:00 – 10:40

Travmalı Hastada Birincil ve İkinci Bakı

Uzm. Dr. Murat Çetin

11.00 – 11.40

Travmatik Şok ve Hipoperfüzyon

Prof. Dr. Cemil Kavalcı

13.30 – 14.10

Hemorajik Şoktaki Hastanın Yönetimi

Doç. Dr. Başak Bayram

14.30 – 15.10

Abdominal Travmanın Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Barış Murat Ayvacı

15.30 – 17.30

Yara bakımı (pratik uygulama)
Pratik uygulama: 3 grup

Doç. Dr. Serkan Şener

17.30 – 18.00

Geri bildirim: Ne öğrendik?

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

18.00

Akılcı ilaç kullanımı

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

20 Ekim 2017

09.00 – 09.40

Kafa Travmasının Yönetimi

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

09.10 – 10.40

Omurga Yaralanmalarının Yönetimi

Uzm. Dr. Onur Karakayalı

11.00 – 11.40

Maksillofasiyal Yaralanmalar

Doç. Dr. Serkan Yılmaz

13.00 – 13.30

Pelvik Travmanın Yönetimi

Doç. Dr. Engin Deniz Arslan

13.50 – 14.30

Travmada Ultrasonografi Kullanımı

Doç. Dr. Bülent Erbil

15.00 – 17.00

Örneklerle travmada BT yorumlama

Beyin / Vertebra / Toraks / Abdomen

 

Doç. Dr. Müge Günalp
Uzm. Dr. Volkan Arslan
Uzm. Dr. Onur Karakayalı

17.30

Geri bildirim: Ne öğrendik?

Doç. Dr. Bülent Erbil

21 Ekim 2017

09.00 – 09.40

Toraks Travmasının Yönetimi

Doç. Dr. Müge Günalp

10.00 – 12.00

Tüp torakostomi / Torakotomi, Krikotirotomi

Doç. Dr. Başak Bayram
Uzm. Dr. Volkan Arslan

13.00 – 13.40

Ekstremite Travmalarına Yönetimi

Yard. Doç. Dr. Özcan Yavaşi

14.00 – 14.40

Özel Durumlarda Travmalı Hasta Yönetimi

Doç. Dr. Özge Duman Atilla

14.00 – 16.30

Resüsitasyon odasının yönetimi

ATLS senaryoları
Olgu örnekleri ile tanı ve tedavi süreçlerinin planlanması

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca
Doç. Dr. Özge Duman Atilla 
Doç. Dr. Başak Bayram

16.30 – 17.00

Son test ve Kapanış

 

Katılımcı sayısı: 24 kişi

Paylaş Paylaş