TATD Bahar Sempozyumu, Kıbrıs


Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Ersin Aksay

Sempozyum Sekreteri

Prof. Dr. Serkan Yılmaz

Bilimsel Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu, Prof. Dr. Süleyman Türedi, Doç. Dr. Başak Bayram, Doç. Dr. Orhan Çınar, Doç. Dr. Bülent Erbil, Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu, Doç. Dr. Recep Dursun, Uzm. Dr. Özgür Çevrim, Uzm. Dr. Özlem Dikme

Kayıt için; [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz

2 Mart 2019 

 

 

09:30-11:00

Açılış

Prof. Dr. Ersin Aksay

Moderatör

Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu

Acil Serviste Ağrı Yönetimi

Uzm. Dr. Özgür Çevrim

Karın Ağrılı Hastada Analjezik Kullanımı

Prof. Dr. Süleyman Türedi

Acil Serviste CO zehirlenmesi yönetimi

Uzm. Dr. Özlem Dikme

11:30-13:00

Moderatör

Prof. Dr. Murat Pekdemir

Acil Serviste Atriyal Fibrilasyon Yönetimi

Prof. Dr. Murat Ersel

EKG’de Zor Tanılar

Prof. Dr. Cem Oktay

Acil Serviste Senkop Yönetimi

Uzm. Dr. Murat Çetin

14:00-14:30

IBS Yönetimi – Uydu Sunumu      

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu

15:00-16.30

Moderatör

Doç. Dr. Bülent Erbil

İnme’de Yenilikler

Doç. Dr. Evvah Karakılıç

Acil Serviste Nöbet Hastasına Yaklaşım

Doç. Dr. Şenol Ardıç

Baş Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım

Doç. Dr. Nurettin Özgür Doğan

17:00-18:30

Moderatör

Doç. Dr. Recep Dursun

Kalp Yetmezliğinde Yenilikler

Doç. Dr. Orhan Çınar

KOAH Tedavi Yenilikleri

Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu

Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv MV ve HFNO

Doç. Dr. Başak Bayram

3 Mart 2019 

10:00-11:30

2. Basamakta Olgularla Hasta Yönetimi

Prof. Dr. Yıldıray Çete

Prof. Dr. Ersin Aksay

Prof. Dr. Serkan Yılmaz

Uzm. Dr. Erkman Sanrı

11:30

Acil Serviste Akılcı İlaç Kullanımı

Prof. Dr. Süleyman Türedi

Paylaş Paylaş