Ortopedik Aciller Kursu, Ankara


  • 12 Aralık 2019 - 13 Aralık 2019
  • Etkinlik
  • 1626

12 Aralık 2019

10:00

10:40

El ve el bileği grafilerinin yorumlanması

Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik

11:00

11:40

Dirsek ve önkol grafilerinin yorumlanması

Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik

12:00

12:40

Omuz çıkığı yönetimi

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

14:00

14:40

Pediatrik ortopedik travmalar

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

15:00

15:40

Atel teknikleri

Öğr. Gör. Ahmet Burak Oğuz

16:00

17:00

Olgu bazlı yönetim (Üst ekstremite + pediatrik)

7 kişilik gruplarda pratik

Öğr. Gör. Ahmet Burak Oğuz

17:00

17:45

Akılcı İlaç Kullanımı

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

13 Aralık 2019

09:00

09:40

Diz, ayak bileği ve ayak travmalarının yönetimi

Görüntüleme ve yönetim

Uzm. Dr. Elif Çelikel

10:00

10:40

Pelvis ve femur travmalarının yönetimi

Görüntüleme ve yönetim

Uzm. Dr. Elif Çelikel

11:00

11:40

Çıkık yönetimi (Omuz çıkığı dışı)

Çene, dirsek, kalça, diz ve parmak çıkıklarının yönetimi

Doç. Dr. Bülent Erbil

13:00

13:40

Ortopedik travmalarda sık yapılan hatalar

Doç. Dr. Bülent Erbil

14:00

14:40

Ortopedik travmalarda ağrı yönetimi

Girişimsel sedasyon analjezi, lokal uygulamalar

Öğr. Gör. Volkan Arslan

15:00

16:00

Olgu bazlı yönetim (Alt ekstremite)

7 kişilik gruplarda pratik

Öğr. Gör. Volkan Arslan

16:00

17:30

Atel uygulaması

7 kişilik gruplarda atel pratiği

Eğitmenler

Paylaş Paylaş