Ortopedik Aciller – İzmir


 • 20 Mart 2020 - 21 Mart 2020
 • Etkinlik
 • 836

Çalışma Grubu Başkanı: Doç. Dr. Engin Deniz ARSLAN 

Kurs Koordinatörü: Doç. Dr. Önder LİMON

Yerel Organizasyon: Doç. Dr. Önder LİMON

Diğer Eğitmenler: Prof. Dr. Ersin AKSAY

Doç. Dr. Başak BAYRAM

Doç. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI

Uzm. Dr. Burcu DEMİRDÖVEN

Doç. Dr. Umut PAYZA

Uzm. Dr. Hasan İDİL

Uzm. Dr. İlhan UZ

 

Kursun Amacı, Kapsamı ve Hedefleri

TATD Ortopedik Aciller Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve 2. basamakta görev yapan hekimlere, ortopedik travmaların yönetimi, pediyatrik hastalardaki ortopedik travmalar ve yönetimi, omuz ve diğer eklem çıkıklarının yönetimi, grafilerin yorumlanması, atel teknikleri ve ağrı yönetimi hakkında bilgi vermektir. Ayrıca medikolegal yönden hekimleri zor durumda bırakan “sık atlanan yaralanmalar” ayrı bir ders başlığı olarak irdelenmektedir. 

 

Kursun Hedef Kitlesi

Acil Tıp Asistanları (tüm kıdemler), Acil Tıp Uzmanları, 2. basamakta görev yapan hekimler

 

Kurs Planı

Kurs her ilk gün için sabah 09:00’da, ikinci gün sabah 09:30’da başlayıp 17:45’te bitecek şekilde planlanmıştır.

 

Katılımcı sayısı ve Oturma Düzeni

Katılımcı sayısı 24’tür. Bu kursun oturma düzeni sınıf düzenidir. 

 

Kurs fiyatı ve dahil olanlar: Kurs ücretsizdir.

 • Sabah Kahvaltıları
 • Gün için sınırsız sıcak soğuk içecek ve ikramlar
 • Öğle yemekleri
 • Defter, kalem 
 • Kursa özel online sunum ve veri dosyaları klasörü
 • Kursa özel Whatsapp iletişim grubu 

 

 

Kurs konuları ve Programı

 • El ve el bileği grafilerinin yorumlanması
 • Pediatrik ortopedik travmalar
 • Dirsek ve önkol grafilerinin yorumlanması
 • Omuz çıkığı yönetimi
 • Atel teknikleri
 • Pelvis ve femur travmalarının yönetimi (Görüntüleme ve yönetim)
 • Diz, ayak bileği ve ayak travmalarının yönetimi ( Görüntüleme ve yönetim)
 • Ortopedik travmalarda sık yapılan hatalar
 • Çıkık yönetimi (Omuz çıkığı dışı – Çene, dirsek, kalça, diz ve parmak çıkıklarının yönetimi)
 • Ortopedik travmalarda ağrı yönetimi (Girişimsel sedasyon analjezi, lokal uygulamalar)
 • Olgu bazlı yönetim (Üst ekstremite + pediatrik; pratik)
 • Olgu bazlı yönetim (Alt ekstremite; pratik)
 • Atel uygulaması (pratik)

 

Kurs Koordinatörü: Doç. Dr. Önder LİMON 

1. GÜN

Saat

Konu

Eğitmen

09:30 – 10:00  

Açılış, kursun tanıtımı 

Doç. Dr. Önder LİMON

10:00 – 10:40

Diz, ayak bileği ve ayak travmalarının yönetimi

Görüntüleme ve yönetim

Dr. ÖÜ. Yusuf Ali ALTUNCI

10:40 – 11:00

ARA

 

11:00 – 11:40

Pelvis ve femur travmalarının yönetimi

Görüntüleme ve yönetim

Uzm. Dr. İlhan UZ

11:40 – 12:00

ARA

 

12:00 – 12:40

Çıkık yönetimi (Omuz çıkığı dışı)

Çene, dirsek, kalça, diz ve parmak çıkıklarının yönetimi

Uzm. Dr. Burcu DEMİRDÖVEN

12:40 – 14:00

ÖĞLE ARASI

 

14:00 – 14:40

Atel teknikleri

Doç. Dr. Önder LİMON

14:40 – 15:00

ARA

 

15:00 – 15:40

Ortopedik travmalarda ağrı yönetimi

Girişimsel sedasyon, analjezi, lokal uygulamalar

Uzm. Dr. Hasan İDİL

15:40 – 16:00

ARA

 

16:00 – 17:00

Olgu bazlı yönetim (Alt ekstremite)

7 kişilik gruplarda pratik

Uzm. Dr. Umut PAYZA

17:00 – 17:45

Atel uygulaması

7 kişilik gruplarda atel pratiği 

Doç. Dr. Önder LİMON, Uzm. Dr. İlhan UZ, Uzm. Dr. Burcu DEMİRDÖVEN

 

2. GÜN

Saat

Konu

Eğitmen

09:00 – 09:40  

El ve el bileği grafilerinin yorumlanması

Doç. Dr. Önder LİMON

10:00 – 10:40

Pediatrik ortopedik travmalar

Doç. Dr. Önder LİMON

11:00 – 11:40

Omuz çıkığı yönetimi 

Doç. Dr. Başak BAYRAM

11:40 – 13:00

ÖĞLE ARASI

 

13:00 – 13:40

Dirsek ve önkol grafilerinin yorumlanması

Prof. Dr. Ersin AKSAY

13:40 – 14:00

ARA

 

14:00 – 14:40

Ortopedik travmalarda sık yapılan hatalar

Doç. Dr. Başak BAYRAM

14:40 – 15:00

ARA

 

15:00 – 16:00

Olgu bazlı yönetim (Üst ekstremite + pediatrik)

7 kişilik gruplarda pratik

Prof. Dr. Ersin AKSAY

16:00 – 17:30

Akılcı ilaç kullanımı

Prof. Dr. Ersin AKSAY

17:30 – 17:45

Kapanış 

Doç. Dr. Önder LİMON

 

Paylaş Paylaş