Ortopedik Aciller Eğitimi – İZMİR


Sayın Grup Üyeleri

TATD Ortopedik Aciller Kursu 25-26 Kasım 2015 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda yapılacaktır.

Katılım ücretsiz olup, 28 kişi ile sınırlıdır.

Kurs programı ektedir.

Kursa katılmak isteyenler dernek sekreteri ile bağlantıya geçebilir.

 

Kurs koordinatörleri

Prof. Dr. Ersin Aksay

Yrd. Doç. Dr. Başak Bayram

 

İletişim

TATD sekreteri Aytül Kuşçu

Tel :  +90 (312) 438 12 66

 

Türkiye Acil Tıp Derneği

Ortopedik Aciller Kursu

 

 

 

25-26 Kasım 2015 – İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Kurs Koordinatörleri

Prof. Dr. Ersin Aksay

Yard. Doç. Dr. Başak Bayram

TATD YK Üyesi

DEÜTF Acil Tıp ÖÜ

 

25 Kasım 2015

09:30

10:00

Pretest

 

10:00

11:40

El ve el bileği grafilerinin yorumlanması

Prof. Dr. Ersin Aksay

11:00

11:40

Pediatrik ortopedik travmalar

Yard. Doç. Dr. Önder Limon

12:00

12:40

Dirsek ve önkol grafilerinin yorumlanması

Prof. Dr. Ersin Aksay

14:00

14:40

Omuz çıkığı yönetimi

Yard. Doç. Dr. Başak Bayram

15:00

15:40

Atel teknikleri

Uzm. Dr. Fecri Bengi

16:00

17:00

Olgu bazlı yönetim (Üst ekstremite + pediatrik)

7 kişilik gruplarda pratik 

BB, AA, ÖL

26 Kasım 2015

09:00

09:40

Diz, ayak bileği ve ayak travmalarının yönetimi

Görüntüleme ve yönetim

Yard. Doç. Dr. Yusuf Ali Altuncı

10:00

10:40

Pelvis ve femur travmalarının yönetimi

Görüntüleme ve yönetim

Uzm. Dr. Aslı Acarer

11:00

11:40

Çıkık yönetimi (Omuz çıkığı dışı)

Çene, dirsek, kalça, diz ve parmak çıkıklarının yönetimi

Yard. Doç. Dr. Önder Limon

13:00

13:40

Ortopedik travmalarda sık yapılan hatalar

Yard. Doç. Dr. Başak Bayram

14:00

14:40

Ortopedik travmalarda ağrı yönetimi

Girişimsel sedasyon analjezi, lokal uygulamalar

Yard. Doç. Dr. Yusuf Ali Altuncı

15:00

16:00

Olgu bazlı yönetim (Alt ekstremite)

7 kişilik gruplarda pratik 

Tüm Eğitmenler

EA, BB, AA

16:00

17:30

Atel uygulaması

7 kişilik gruplarda atel pratiği 

BB, ÖL, YAA

17:30

18:00

Post-test kapanış

 

 

Katılım 

28 kişi

Katılım ücreti 

Katılım ücreti alınmayacaktır

Paylaş Paylaş