Akut Koroner Sendromlar Kursu, İzmir


Kurs Koordinatörleri

Doç. Dr. Cem Ertan

Prof. Dr. Ersin Aksay

Medical Park Hastanesi, Acil Servis

TATD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Program

09:00 – 09:45

Göğüs Ağrısında Risk Sınıflamaları ve Acil Servis Yönetimi

Prof. Dr. İbrahim Türkçüer

10:00 – 10:45

Akut Koroner Sendromlarda EKG (STE dışı)

Doç. Dr. Neşe Çolak Oray

11:00 – 11:45

ST Segment Yüksekliği Ayırıcı Tanısı

Prof. Dr. Ersin Aksay

13:00 – 13:45

Akut Koroner Sendromlarda Reperfüzyon Tedavisi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ali Altuncı

14:00 – 14:45

STEMI’de Tıbbı Tedaviler

Doç. Dr. Cem Ertan

15:00 – 15:45

STEMI’de Antiagregan ilaçlar

Doç. Dr. Başak Bayram

15:45

Akılcı İlaç Kullanımı

Prof.Dr.Ersin Aksay

Davetiye için lütfen tıklayınız.

Paylaş Paylaş